ד"ר עמירם אזוב, בן וחבר קיבוץ משמר העמק, לקח על עצמו משימה כבדה: לכתוב מחקר מקיף בנושא המערכה על משמר-העמק במלחמת העצמאות (14-4 באפריל 1948), בספר: "משמר-העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח" (הוצאת כינרת, זמורה-ביתן, דביר והמרכז לחקר כוח המגן מייסודו של ישראל גלילי).

עוד על ספרים וקיבוצים:
ספר חדש: "כתובת אש" צורבת מהקיבוץ
להתמודד עם טראומת הלידה השקטה
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

המערכה על משמר-העמק היתה לא רק מיתוס מכונן עבור חברי משמר-העמק וילדי הקיבוץ, בני דורו של עמירם, שנולדו אחריה. בצדק מכנה אותה עמירם "נקודת מפנה בתש"ח", בזכות תפקידה המשמעותי בשלב שקדם לפלישת הצבאות הסדירים של מדינות ערב לארץ ישראל (על הגדרתו של עמירם את חלקה של מלחמת העצמאות שקדם לפלישה כ"מלחמת אזרחים" - ניתן להתווכח).

עמירם הוא חוקר חרוץ ויסודי. בספרו יש תיאור מפורט של המערכה - יום אחר יום ושעה אחר שעה, בנוסף לסקירה מקיפה של הרקע ההיסטורי על שלל היבטיו. ראויה לשבח גם התייחסותו לטרגדיה של תושבי הכפרים הערביים סביב משמר-העמק. בניגוד לרבים הסבורים שכל התייחסות לסוגיית גורלם של ערביי ארץ ישראל במלחמה חייבת "לקחת צד" ולקבוע באורח חד-משמעי מי מבין שני העמים "כולו חייב" ומי "כולו זכאי", רואה עמירם טרגדיה וקורבנות בשני הצדדים.

המחקר מסתמך על מקורות רבים: ספרים, מאמרים, ראיונות ושפע של מסמכים בני הזמן. לכל אלה יש מראי מקומות מפורטים בהערות הנלוות לספר. יהיו בוודאי לא-מעטים שיקראו את הספר בנשימה עצורה מעמודו הראשון עד עמודו האחרון. עמירם יודע את מלאכת השילוב בין שפע מדהים, ובו בזמן לא מייגע, של עובדות ופרטים וסיפורים אנושיים מרגשים ונוגעים ללב.

התוצאה אכן קריאה ואף מרתקת, אלא שיש לזכור כי אין מדובר בספרות יפה אלא בספר עיון, וככזה, הוא אמור לשמש גם את אלה שיבקשו למצוא בו מידע על נושאים ספציפיים, מבלי לקרוא את כל הספר מתחילתו ועד סופו. לאלה צפוי קושי רב, משום שאין בספר מפתח ואפילו לא תוכן עניינים. מצער ומאכזב לראות שעמוק בתוך המאה ה-21, מוסדות מכובדים עדיין לא הפנימו שספר בלי מפתח כמוהו כבית בלי מפתח. האוצרות שבו נעולים. וכיצד אמור הקורא הפוגש תיאורים גיאוגרפיים מפורטים בעמוד 17, ומחפש מפה שתאיר את עיניו, לנחש שהמפות נמצאות בין עמוד 96 לעמוד 97? הבעיה הזו מכאיבה במיוחד לאור ההשקעה הרבה בספר וכישרונו הרב של עמירם כחוקר וככותב.

בתשובה לתהייתי זו כתב לי עמירם אזוב כי עומדת לצאת לאור מהדורה שנייה, שיהיו בה אינדקס ותוכן עניינים.