"בנתיב הדממה - הפעילות החשאית למען יהודי ברית המועצות" (בהוצאת "מרכז זלמן שזר" וביוזמת העמותה לתיעוד הפעילות החשאית למען יהודי ברית המועצות) מספר את סיפורם של אלפי יהודים שנסעו לברית המועצות בחשאי, משנות השישים ועד סוף שנות השמונים של המאה העשרים. הם יצאו מטעם "נתיב" לסייע לפעילות היהודית הציונית של היהודים בברית המועצות, בכיסוי של מסע תיירותי לכאורה.

עוד ספרים היסטוריים מקיבוצים:
מדפדפים בקיבוץ
מחקר: גם הקיבוצים קלטו עלייה בראשית המדינה
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אלפי השליחים הגיעו בעיקר ממערב אירופה (סקנדינביה, אנגליה וצרפת) ומצפון אמריקה, ובודדים אפילו מדרום אמריקה ומדרום אפריקה. אליהם הצטרפו בתנאים ייחודיים גם "תיירים" מישראל.

כל אלה סייעו לפעילים מקומיים ללבות את הניצוץ היהודי ברחבי ברית המועצות, ולשמר ולפתח את הזהות היהודית. במסגרת מפעל זה, שסיפורו טרם סופר וחלקים ממנו עדיין חסויים, יצאו ה"תיירים" לברית המועצות עם פריטים נחוצים לשם הוראה וטיפוח של השפה העברית ושל התרבות היהודית. הם הביאו באמתחתם תשמישי קדושה, ספרים, קלטות שירים. הנוסעים פגשו, סיפרו, שמעו, הרצו ולימדו, וחוו בעצמם חוויה עזה.

היוזם והרוח החיה של מפעל אדירים זה מטעם "נתיב" היה אריה קרול ז"ל, ממייסדי סעד וחבר בו עד פטירתו ב-2008, שלימים היה מזכ"ל "הקיבוץ הדתי". קרול היה איש של חזון ומעש, מדמויות המופת של "בני עקיבא" וחתן פרס ישראל על מפעל חיים.

הספר מביא מראות, קולות ועדויות מהמאבק הכללי למען יהודי ברית המועצות, על זרועותיו ושלוחותיו,
מנקודת המבט של השליחים.

הקשיים בהעברת ספרים ותשמישי קדושה; העימותים עם אנשי המכס; המעקב המתמיד של השלטונות; גבורתם, נחישותם וחששותיהם של הפעילים הציונים המקומיים ומשפחותיהם - כל אלה יוצרים סיפור מתח של ממש.

הספר מבוסס בעיקרו על רישומי הנוסעים כפי שנכתבו עם שובם מברית המועצות, ועל הדיווחים של האחראים עליהם, המשקפים את עוצמת החוויה.