מזכירות קיבוץ כברי אישרה לאחרונה יוזמה של שלוש חברות העוסקות באמנות פלסטית, לחדש את פעילותה של הגלריה המקומית שנסגרה בסוף חודש מאי לאחר 34 שנות פעילות, מפאת קשיי תקציב.

עוד תרבות ואמנות מקיבוצים:
הקיבוצניק עשה סרט זיכרון לעצמו
שם פוקוס על העובדים בקיבוץ
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

יעלי אלבוים, יעל כנעני (בתו של יחיאל שמי ז"ל) ודרורה דקל (אוצרת הגלריה ב-17 השנים האחרונות) הגישו תוכנית שנועדה להפוך את המקום לגלריה שיתופית של אמנים מהגליל. על פי הרעיון יוקם קולקטיב שינהל ויאצור במשותף תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות. חברי הקבוצה ישקיעו כסף במקום, וידאגו לגיוס כספים נוספים מגורמים שונים. ביניהם יהיו יהודים וערבים, גברים ונשים, יוצרים ושוחרי אמנות. מודל כזה קיים בגלריות נוספות בתל אביב ובחיפה, אבל הוא נחשב לחדשני בשדה האמנות הקיבוצי. מועצת ההנהלה של כברי אמורה לאשרר את המהלך.

תזכורת קצרה: אי-סדרים שהתגלו בפעילות המתנ"ס במטה-אשר (האחראי על העברת הכספים ממנהל התרבות לגלריות האמנות באזור) גרמו לכך שהכסף המובטח לא הועבר במהלך שנת 2010 לרשות הגלריה בכברי, והיא נאלצה להסתפק בסכום מופחת בהרבה, שהמשיך הקיבוץ להקצות לה.
לאור העובדה שהכסף לא הועבר החליט גם הקיבוץ להפסיק את הזרמת הכסף לגלריה, וגם סירב לאשר הלוואת גישור עד שהכסף המובטח יגיע ממשרד התרבות.

הקיבוץ גם עמד בסירובו לממן לבדו את הפעילות של דרורה דקל כאוצרת (בהיקף של חצי משרה) ואת התערוכות שעמדו להיות מוצגות במקום. רק לאחרונה, כאמור, נמצא פתרון שיוכל להבטיח את המשך הקיום של גלריית כברי לאמנות ישראלית.

דרורה דקל סירבה להגיב על הדברים עד לכינוס המועצה, האמורה לדון בתוכנית החדשה.