בגלריה "ציאורים" בקיבוץ אורים נפתחה תערוכתה של אורלי נזר (מושב כוכב-מיכאל), תחת הכותרת "אפקט". בתערוכה מציגה אורלי מקבץ מעבודותיה בשנים האחרונות, שביניהן קו מקשר - העיסוק בקלישאות. בציורי השמן, למשל, מתעמתת האמנית עם המבט השגור על הנוף, ובמיוחד על הנוף החקלאי - נוף שהתארגן לו מתוך האילוצים והאינטרסים של האנשים שחיים בו; נוף לא טבעי אלא תעשייתי, חקלאי, כבוש על ידי האדם. מעסיקים אותה דווקא אותם פרטים בנוף שאנו מורגלים להתעלם מהם, למחוק אותם, לראות בהם "הפרעות" לסטריאוטיפ הקיים אצלנו על נוף, ועל הדרך בה נוף נתפש כמוצר צריכה לכל דבר.

בסדרת העבודות "אפקט" שואלת אורלי, למשל, מהו "כד" עבור תרבות המתעניינת בעיקר באפקטים, ושהטקסטים שלה מורכבים מסיסמאות. בכדים שהיא מציגה אין כוונה של הכלה - אלה כדים אטומים. האם כד יכול להיקרא בשמו גם אם אין לו יכולת להכיל משהו בתוכו, ובנוסף לכך, היוצר שלו מעולם לא התכוון להעניק לו את האיכות הזו? זוהי רק דוגמה אחת מן השאלות הרבות והאיכותיות העולות מתוך התערוכה.

נעילה: 23.10.