ממש ערב האחד במאי, "חג הפועלים" - יישלחו הודעות בדבר חידוש הסכמי עבודה לכל נגני התזמורות בישראל. כך בכל שנה, כך גם השנה. זהו מעין מכרז מוזיקלי הנסגר ב"יום הקובע", 1.9.2010, על מנת להבטיח לפועלי המוזיקה את תנאי עבודתם למשך עונה אחת. ההודעות שיישלחו לנגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית ילוו הפעם בהערה כי ברית התנועה הקיבוצית לא תערוב עוד להעסקתם. מי יערוב - עדיין לא ברור. אולי גוף משותף לעיריית נתניה ולתנועה הקיבוצית. במהלך השבוע הזה, מבטיחים כל הצדדים, ייחתך סופית גורלה של התזמורת.

מאז חשף "ידיעות הקיבוץ", בפברואר השנה, את מכתב הבעלים הנוכחי - התנועה הקיבוצית - למנהלי התזמורת הקאמרית, לפיו עד קבלת ההחלטה על עתיד התזמורת "אין לבצע התחייבות כלשהי לגבי עונת 2010-2011" - ניכרה התעוררות רבה במשרדי התזמורת שבקיבוץ יקום: "אגודת הידידים" חיפשה כספים (עדיין, כך נראה, ללא הישגים דרמטיים), נבדקה הצעה לשיתוף פעולה עם הסינפונייטה הישראלית באר-שבע (שנדחתה), עם יקנעם וגם עם העיר נתניה, לה אין תזמורת משלה. על פניה, נראית ההצעה האחרונה מ"עיר היהלומים" כאטרקטיבית ביותר - אלא ששעון הזמן הולך ואוזל, וקיים חשש כי גם אם יוסכם על שת"פ - תיוותר התזמורת הקיבוצית-נתנייתית ללא נגנים ראויים.

הסיבה לכך, כבר אמרנו, היא "הסכמי העבודה" שעדיין לא נוסחו סופית וחייבים להישלח לנגנים בראשית השבוע הבא. במהלך השבוע שחלף אמורה היתה הנהלת הברית להתכנס ולדון בפרטים, אבל הכל ממתינים למפגש הקובע באמת, בין יו"ר הברית ומזכ"ל התנועה, זאב (ולוולה) שור, לבין ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, בו ייקבע אם ניתן להשלים את גיבוש פרטי החוזה. נתניה, כך נראה, מעוניינת בתזמורת, ותהיה מוכנה להקצות את חלקה בתקציב (כ-1.5 מיליון ש"ח לשנה, בנוסף ל-700 אלף ש"ח של התנועה הקיבוצית) ובאמצעים (אולם ומשרדים).
עדיין לא הוסכם על שמה של התזמורת המשותפת (שכמובן יכלול את המילים "נתניה" ו"הקיבוצים"), על משך תקופת ההתקשרות (התנועה מבקשת עשר שנים), והאם יסכימו השותפים הטריים ליטול על עצמם - כחלק מהעסקה - מקצת מחובות התזמורת (החוב השוטף, כ-1.5 מיליון ש"ח, הכולל כחצי מיליון ש"ח תשלום תנאים סוציאליים, וחוב עבר נוסף העומד על 4-5 מיליון ש"ח).

פיני פלד, מנכ"ל הברית והתזמורת, משוכנע שההודעות לנגנים יצאו במועדן. "יש אמנם החלטה של התנועה שהיא איננה חותמת על התחייבויות חדשות לקראת השנה הבאה, אבל לא ניתן לדחות את משלוח ההודעות. לכן ביקשתי וקיבלתי אישור בעל-פה מהתנועה להוציאן לאלתר. עכשיו אני ממתין שבעלי הסמכות ינסחו זאת גם בכתב".

ואם לא יהיה גוף מממן לקראת השנה הבאה - תיקח על עצמה התנועה שוב את האחריות הכספית?
פיני פלד: "לא אמרתי את זה. הדברים כרגע מעורפלים. נתניה מעוניינת מאוד. יש שם בסיס כלכלי איתן. הם קיבלו מאתנו את כל הנתונים הכלכליים הנדרשים. הכיוון הזה מקובל על המנצח ועל חברי התזמורת. זה במרכז, ובניגוד לבאר-שבע, אין כאן איחוד תזמורות. עכשיו אנחנו מחכים למפגש צמרת בין בעלי הסמכות משני הצדדים, בתקווה שייתנו אור ירוק. עקרונית זה נראה מבטיח, אבל במו"מ הכול יכול להתפוצץ".

ועדיין לא ברור - איך חותמים הסכם עם נגנים, כשעדיין לא ברור אצל מי יעבדו?
"אנחנו מודיעים להם שברית התנועה הקיבוצית מפסיקה להעסיק אותם, וגם על פרטי המו"מ עם נתניה. אבל אנחנו גם יודעים שאם יציעו להם בתזמורות אחרות שכר ותנאים טובים יותר - הם ילכו בכל מקרה".

שעות ספורות לפני שנופל הפור, נשמע מרקי לוי, מנכ"ל התנועה וחבר הנהלת הברית, הרבה יותר חד-משמעי: "התבקשתי, בשעתו, להוציא מכתב המורה למנהלי התזמורת שלא להתחייב לקראת השנה הבאה, ולפחות עמדתי האישית לא השתנתה. השבוע נשב על העניין. אציע שהעמותה של התזמורת תיקח על עצמה את האחריות, ואם לא תהיה כתובת ברורה - לא ייחתמו הסכמים עם הנגנים. התחייבנו על כך גם בפני מועצת התנועה, ולא יהיה זה הוגן לנהוג אחרת. כך פועלות היום סדנת התיאטרון ולהקת המחול, וכך צריכה לפעול גם התזמורת. לפחות לי ברור שמעבר לתקצוב עליו הוחלט - 700 אלף ש"ח - לא הברית ולא התנועה ייטלו על עצמן, לקראת העתיד, התחייבויות נוספות הכרוכות בהפעלת התזמורת".