"גלריית הקיבוץ" מבקשת לציין מאה שנים של אמנות קיבוצית בפרויקט שאפתני במיוחד, שנועד ליצור מפגש בין התעשייה לאמנות. בימים האחרונים קיבלו האוצרות והאוצרים של הגלריות הקיבוציות פנייה מאוצרת הגלריה יעל קיני, והמנהלת התפעולית אשכר אורן, לפיה יתמקד המיזם האמנותי (ששמו "אמנות - תעשייה: יד לוחצת יד") בשנת המאה להתיישבות הקיבוצית ובחיבור בין גלריית האם והאמן, לבין המפעל המקומי. "הרעיון הוא לבצע יצירת אמנות בהשראה, בזיקה, ובסיוע של התעשייה הקיבוצית", כותבות קיני ואשכר, ומוסיפות כי מדובר ב"פעולה לחידוש הקשר בין עבודה לחיי רוח, ניצול הזדמנות לאיחוי הקרע המכאיב שנוצר בשנים האחרונות בין המגזר העסקי לבין הקהילה וחיי התרבות".

וכך יתממש הפרויקט, על-פי יוזמותיו: כל גלריה קיבוצית שתחליט להשתתף תבחר אמן, או קבוצת אמנים, שאּיתם תעבוד, ומפעל - המציע אפשרות לפיתוח הרעיון שהעלה האמן. הגלריה תתווך כדי לפתוח דיאלוג בין האמן לבין המפעל המסוים. במהלך זה תתבררנה האפשרויות, שיכולות, כמובן, לכלול גם את הקהילה. הפרויקט יהיה באחריותה של כל גלריה, מתוך כוונה שהמפעל שעמו תעבוד יאפשר לבצעו (אפשרות למתן מקום, חומרי גלם וכו'). הפרויקט יתממש במיקום שתבחר כל גלריה, בין אם בחלל הגלריה או בין אם בחללים אלטרנטיביים, במפעל או בקיבוץ (במקרה זה, הגלריה עצמה תוכל להוות מרכז מידע).

המועד האפשרי לתחילת התהליך נקבע לחודש מארס 2010, וסיומו - בספטמבר-אוקטובר 2010.

לעיתון "ידיעות הקיבוץ" נודע כי עמוס רבין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, נתן את ברכתו לפרויקט והביע אמון באפשרויות שהוא עשוי לפתוח עבור כל הצדדים הנוגעים בדבר. רבין אף הציע סיוע בהעברת המידע ובהמלצה למפעלים לשתף פעולה.
אמנים רבים יבקשו, על-פי השערה מוקדמת, לנצל את הסיוע התעשייתי שמפעל כזה או אחר יוכל להעניק. גם המפעל המארח יוכל לנצל את המפגש האמנותי באמצעות מפגשי עובדים-אמן, והקהילה הקיבוצית תיחשף להצבה בחלל התעשייתי.

בשלב הראשוני הזה התבקשו אוצרי הגלריות הקיבוציות לאשר את הצטרפותם ליוזמה מבית היוצר של גלריית הקיבוץ. בשלב השני, תתבקש כל גלריה להציג בכתב את הפרויקט בו היא מתמקדת, כולל שמות האמנים והמפעל המארח. יעל קיני ואשכר אורן הקימו צוות אוצרים מלווה לפרויקט: דרורה דקל (כברי), זיוה ילין (בארי), חנוש מורג (גבעת-חיים איחוד), נתי וירבה (משמר-העמק) ונטע שפירא (עין-השופט).