תמונת היום

הנוער ממירב במהלך בציר הלילה של הסובניון בלנד מהכרם בקיבוץ.