תמונת היום

לקראת סיום בניית השכונה החדשה בשדה יואב בניהולה של חברת קורום.