צילום: מעוז קורן כשאתם אומרים "בעד", למה אתם מתכוונים? האם המשמעות היא תמיכה בתוצאה חיובית או בתוצאה שלילית? הכול בעיני המתבונן, אך כנראה שגם זו עילה לערעור.

עוד ידיעות משפטיות מהקיבוצים:
באפק מבקשים להגיע להסדר פרטני מול הנושים
כפר עזה: המשאית, כבל החשמל והתביעה על הנזק

45 אלף שקלים הוצאות משפט פסק בית המשפט המחוזי בנצרת לטובת קיבוץ יזרעאל כנגד חבר לשעבר, לאחר שנדחתה תביעתו לביטול הרחקתו מהקיבוץ. שם טען החבר כנגד ההליכים שקדמו להרחקתו וכנגד ההחלטה שהתקבלה בקלפי.החבר לשעבר ערער לבית המשפט העליון, באמצעות עו"ד שולה אלוזנינו-זגורי, וערעורו נשמע לפני הרכב השופטים אסתר חיות, יצחק עמית ומני מזוז. את הקיבוץ יצגה עו"ד יעל גרשון (רכס, רוזנזפט, גורקין, עורכי דין).

בית המשפט העליון תיאר כי בדיון בבית המשפט המחוזי הגיעו הצדדים להסדר, ולפיו תיערך הצבעה חוזרת בדבר הוצאתו של המבקש מחברותו בקיבוץ, ולקראת ההצבעה יביאו הצדדים את עמדתם בכתב לפני חברי הקיבוץ, ולאחר מכן תיערך ההצבעה הנוספת.

הצבעה חוזרת נערכה, וברוב של 88 אחוזים הוחלט על הוצאתו של המערער מהקיבוץ.
ועל מה הלין המערער כעת? לטענתו, השאלה שהועלתה לפני חברי הקיבוץ הייתה: "בעד הפסקת החברות" או "נגד הפסקת החברות". זה ניסוח מטעה, טען החבר לשעבר, וחלק מהחברים אף הוטעו בפועל.

ישנם חברים שהבינו כי כאשר הצביעו "בעד" - הם הצביעו בעד הישארותו של המערער בקיבוץ, ולא בעד הוצאתו מהקיבוץ, אמר. המערער אף טרח וביקש להציג לפני השופטים חתימות של 13 חברי קיבוץ המאשרים כי הצביעו בשגגה, ולמעשה ביקשו להצביע בעד הישארותו של המערער בקיבוץ. המערער ביקש שחברים אלו יוזמנו וייחקרו על הדרך שבה נוהלה ההצבעה וכיצד תודרכו על ידי חברי הקלפי להצביע.

בית המשפט העליון דחה את הערעור ואמר שטוב היה אילולא הוגש. אין ממש בטענות אלו, סבר בית המשפט, מה עוד שנוסח השאלה שהוצג לחברים היה אותו נוסח שעל פיו נערכה גם ההצבעה המקורית (שקדמה להצבעה החוזרת).

השאלה שהוצגה נוסחה בבהירות, קבע בית המשפט, וקודם להצבעה ניתנה לצדדים הזדמנות להביא את עמדותיהם בכתב לפני חברי הקיבוץ. גם אם ייווספו 13 חברים נגד הוצאתו של המערער מהקיבוץ, לא יהיה בכך כדי לשנות מתוצאות ההצבעה. בית המשפט דחה אפוא את הערעור וחייב את המערער לשלם לקיבוץ 15 אלף שקלים נוספים הוצאות הערעור.