צילום: שאטרסטוק השופט דניאל קירס מבית משפט השלום בנצרת תיאר שהתאונה אירעה בזמן שהתובע החליף עובד אחר. הוא שם לב שהדלת בחלקה התחתון של המכונה, דלת האמורה להיות נעולה במפתח מיוחד, פתוחה מעט. הוא הבחין מאחורי הדלת בשפופרות שכיסו את פנים המכונה ואת הרצועה שבתוכה. כשביקש לרוקן את השפופרות מהמכונה, נתפסה ידו ברצועה ואצבעו האמצעית (האמה) נקטעה.

עוד ידיעות משפטיות מהקיבוצים:
פה קבור הכסף: על הסכסוך בבית העלמין
חבר יפוצה בשל הנזק מהריסוס

באמצעות עו"ד מאיר בן-חיים טען התובע כנגד 'לגין' כי הרצועה במכונה לא הייתה מגודרת באופן בטוח, בניגוד לקבוע בפקודת הבטיחות בעבודה, שהוראותיה מטילות על המעביד חובה ליצור שיטת עבודה וסביבת עבודה בטוחות. לטענת התובע לא התקינה לגין גידור בטוח במכונה, שיגן על העובדים מפני תאונה. מאז התאונה, ציין השופט, הותקן במכונה גידור מתאים, שאף זכה לכינוי בשמו של התובע.התובע, אמר השופט, החליט עבור עצמו שהוראת הבטיחות הזו מיותרת, כי ידע שאמור להתקיים סביב הרצועה גידור בטוח שיגן עליו. התובע העיד שהוא לא הפסיק את פעולת המכונה, כי זכר שבהדרכות הבטיחות נאמר להם שהמקומות המסוכנים במכונה אמורים להיות מוגנים באופן שלא תתרחש תאונת עבודה.

הכלל הוא, הסביר השופט, שבתאונת עבודה שבה נפגע עובד יש לדקדק עם המעביד בכל הנוגע להטלת האחריות לתאונה, ולהקל במידה רבה עם העובד בנוגע לחלקו ברשלנות שהביאה לתאונה או שתרמה לה.
עם זאת, עדיין יש לבדוק שמא חטא גם העובד ברשלנות של ממש, הצריכה להיות מובאת בחשבון בשעה שבאים לקבוע את חלוקת האחריות לתאונת עבודה.

מדובר בעובד טוב ומקצועי, מצא השופט, שקיבל החלטה מודעת להפר את האיסור שהיה ידוע לו על הכנסת יד למכונה פועלת. משכך, קבע השופט, לתובע יש 'אשם תורם' להתרחשות התאונה, ובחלוקת האחריות בין המפעל לבין התובע, שיעור אחריותו של התובע לתאונה הוא עשרים אחוזים.

השופט העריך את נזקיו של התובע, שנכותו התפקודית נקבעה לשיעור של ארבעים אחוזים, בסך של כמיליון שקלים, ומסכום זה ניכה עשרים אחוזים בגין אשמתו התורמת של התובע. מהיתרה (כ-800 אלף שקלים), הוא הפחית כ-500 אלף שקלים שיקבל התובע מהמוסד לביטוח לאומי בשנים הבאות. בסופו של דבר פסק השופט שלגין וביטוח חקלאי (שיוצגו בידי עורכי הדין יוסף הוד ולאון לופט) צריכים לשלם לתובע פיצויים בסך כ-300 אלף שקלים, ועוד הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך כ-61 אלף שקלים.