בידיעה הנזכרת תואר מקרה שבו הורשעו קיבוץ ומנהל הקהילה שלו בעבירות פליליות לפי פקודת הבטיחות בעבודה, "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה), ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).

כתב האישום הוגש כתוצאה מחקירה פלילית שערך מִנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה בעקבות תאונה שאירעה באותו קיבוץ לפני יותר משנתיים, בעת שעובד מענף הנוי ביצע עבודות גיזום בגובה תוך כדי שימוש במסור מכני סמוך לקו מתח גבוה שגרם לו התחשמלות וכוויות.

עוד ידיעות משפטיות מהקיבוצים:
הקיבוץ נתבע בגלל שסרב להקים קיר
פסק דין תקדימי בנוגע לערעור שהגיש כפר בלום

עו"ד נעמי אשחר (שלמה כהן ושות'), מומחית בתחום דיני העבודה, מסבירה כי חוקי העבודה נועדו למנוע ניצול לרעה של עובדים, בין השאר באמצעות הרתעת המעסיק מפגיעה בזכויות העובדים. ההרתעה מושגת בשלושה מישורים: האזרחי - הגשת תביעה אזרחית על ידי עובד בגין הפרת חוקי העבודה; הפלילי - הגשת כתב אישום על ידי המדינה (משרד הכלכלה); המנהלי - הטלת קנסות על המעסיק בגין הפרת מגוון רחב ביותר של חוקי עבודה.

"אשר לאחריות האישית של נושאי משרה במישור הפלילי", מציינת עו"ד אשחר, "כאשר נוקט משרד הכלכלה הליכים פליליים כנגד קיבוץ, כמו כל מעסיק אחר שהוא תאגיד - חברה, אגודה שיתופית וכיוצא בזה - מוגש לא אחת כתב האישום כנגד התאגיד המעסיק עצמו וכן כנגד נושאי משרה בתאגיד". משרד הכלכלה מחליט, בכל מקרה בנפרד, מיהם נושאי המשרה הרלוונטיים שנגדם יוגש כתב אישום באופן אישי, בין אם אלה המנהלים הבכירים ובין אם זוטרים יותר שהיו מעורבים באופן אישי בהפרת החוק: חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש וכיוצא בזה.

כדאי להימנע מראש
"כך, במקרה של תאונת עבודה שאירעה במפעל קיבוצי", מספרת עו"ד אשחר, "הוגש כתב האישום כנגד המנכ"ל, מנהל הייצור, מנהל התפעול והאחראי על האולם שבו הייתה ממוקמת המכונה שבה ארעה התאונה".

הגיונם של הדברים ברור: נושאי המשרה הם האחראים על קיום דיני העבודה, ומשכך הם נתפסים אחראים אישית בפלילים כאשר דינים אלו מופרים.

עו"ד אשחר אומרת כי 'פקודת הבטיחות בעבודה' מפרטת בהרחבה רבה את חובות המעסיק בכל הנוגע לשמירה על בטיחות העובדים, תוך כדי התייחסות לחובות מסוימות, כגון חובת גידור מכונות, כללים בנוגע לעבודה בגובה וחומרים מסוכנים. הוראות העונשין בפקודה קובעות כי כאשר עבר תאגיד עבירה מסוימת לפי פקודת הבטיחות, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, וניתן להעמידו לדין כאילו הוא עבר את העבירה, אלא אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעתה.

"ההגנה הטובה ביותר", מדגישה עו"ד אשחר, "היא המניעה, אף שלא ניתן למנוע כליל תאונות עבודה". חשוב להקפיד, היא מוסיפה, על קיומן של תקנות הבטיחות בעבודה, לרבות העסקת ממונה בטיחות, ביצוע הדרכות מסודרות, הקפדה על ציוד מגן, הקמת ועדת בטיחות שתפעל גם באופן סדיר להנחלת הוראות הבטיחות וגם תבצע ניתוח אירוע לאחר כל מקרה של תאונת עבודה או הפרה של הוראות הבטיחות, גם כאשר מדובר בתוצאות מינוריות שאינן מגיעות כלל לידיעת משרד הכלכלה.

"כאשר זה המצב", אומרת עו"ד אשחר, "יש סיכוי טוב שגם אם יוגשו כתבי אישום כנגד מנהלים באופן אישי הם יצאו זכאים, שכן הם יוכלו להוכיח שעשו כל שביכולתם למנוע הפרה של הוראות הפקודה, ושבאופן כללי מדובר במקום עבודה המקפיד בשוטף על כללי הבטיחות".