צילום: נמרוד גליקמן בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את עמדת פרקליטתו של יהודה דורון, לשעבר חבר קיבוץ שפיים והגזבר, הנושא בעונש מאסר בגין גניבה מקיבוצו. לפי עמדה זו הוא מרצה מאסר קצר, ולכן על פי החוק הוא זכאי לצאת אחת לחודש לחופשה של 48 שעות.

עוד ידיעות משפטיות מהקיבוצים:
שדות ים: חברה תשלם לקיבוץ 10,000 שקלים
בית קשת: מי מוסמך לדון בשיוך?
הסדר טיעון בעקבות עבירות ברמת השופט

דורון, שבלשון בית המשפט היה האורים ותומים בכל הקשור להתנהלות הכלכלית בשפיים, ושעל פיו נשק דבר, גנב מקיבוצו בשנים 2002-1996 סכום של כ-16.5 מיליון שקלים. הוא הורשע בבית משפט השלום בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והפרת אמונים בתאגיד. מתוך הסכום שנגנב הוחזרו לקיבוץ שבעה ורבע מיליון שקלים. דורון נידון לשמונה שנות מאסר וחצי, לקנס של מיליון וחצי שקלים וכן לתשלום פיצוי לקיבוץ בסכום של חצי מיליון שקלים.בחודש פברואר 2015 הקל בית המשפט המחוזי בעונשו כך שירצה שבע שנות מאסר פחות יום. דורון (העותר) לא שילם את הקנס וחתם על בקשה להפעיל את תקופת המאסר באורך שנה אחת, כפי שקבע בית המשפט שהוא רשאי לעשות חֶלֶף תשלום הקנס.

הזמן עבר, והגיע המועד של העותר לצאת לחופשות. באמצעות פרקליטתו עו"ד חן מאירי, הוא עתר לצאת לחופשות של 48 שעות אחת לחודש. המדינה, באמצעות עו"ד רונית עמיאל ועו"ד אילן רזניק, טענה שמאחר שנגזרו עליו שבע שנות מאסר, והואיל והוא קיבל עליו שנת מאסר נוספת כחלף קנס, הרי יש לראות בו כמי שמרצה "מאסר ממושך של שמונה שנות מאסר", ולכן הוא זכאי רק לחופשות של 24 שעות.

העותר טען בתגובה כי הוא מרצה "מאסר קצר" (תקופה של פחות משבע שנים), ולכן הוא זכאי לחופשה של 48 שעות. פרקליטתו ביקשה לשכנע את בית המשפט שאין לחשב את שנת המאסר שמרצה העותר בגין אי-תשלום הקנס כחלק מתקופת המאסר לצורך משך החופשות.
היא ביקשה ללמוד מהלכה שנפסקה בבית המשפט העליון, ולפיה "מבחינה מהותית יש לראות אסיר המרצה מאסר בגין אי־תשלום קנס כמי שנגזר עליו קנס ולא מאסר".

השופט אברהם טל מבית המשפט המחוזי בלוד השתכנע. "אי-תשלום הקנס", אמר, "לא עשה את האסיר מסוכן יותר או את מעשיו, נושא מאסרו, חמורים יותר, ולכן הוא ייבחן רק לאור תקופת המאסר שנגזרה עליו מלכתחילה". הוא קיבל את העתירה, והורה לשירות בתי הסוהר להוציא את העותר לחופשות כאילו הוא מרצה תקופת מאסר של שבע שנים פחות יום.