צילום: מיכאל יעקובסון עבירות על הוראות הבטיחות בעבודה, לא זו בלבד שהן מסכנות את העובדים, הן אף עלולות לחשוף את המעסיק (התאגיד ונושא המשרה בו באופן אישי) לאחריות פלילית. בתי הדין לעבודה מייחסים חשיבות רבה לשמירת הוראות הבטיחות בעבודה, שכן המחוקק ראה בהן עניין חשוב להגנה על בטיחות העובד ולתועלת הציבור.

עוד בנושא משפט בקיבוצים:
בית קשת: מי מוסמך לדון בשיוך?
פסיקה במשפט שהסעיר את הקיבוץ במשך חצי עשור
קיבוץ כברי ישלם 20,000 שקל פיצוי למבלים שסולקו מהבריכה

חמש עבירות בתחום הבטיחות בעבודה יוחסו לקיבוץ רמת השופט ולמנהל הקהילה (בתקופה הנוגעת לביצוע העבירות), בכתב אישום שהוגש נגדם לבית הדין לעבודה בנצרת.הקיבוץ ומנהל הקהילה, באמצעות עו"ד נעמי אשחר (שלמה כהן ושות') והמדינה, באמצעות עו"ד איריס דוהן, הגיעו להסדר טיעון סגור, ולפיו יודו ויורשעו הנאשמים בביצוע עבירות בניגוד לתקנות שונות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט: אי-מסירת מידע והדרכה לעובדים; העסקת עובד בגובה ללא תדרוך והדרכה, וללא ציוד הגנה מתאים; העסקת עובד ללא שמירת מרחק וללא נקיטת אמצעים למניעת פגיעה (כתוצאה מקרבה לקווי חשמל) ; אי-ביצוע בדיקה בידי בודק מוסמך.

בהסדר טיעון סגור המדינה והנאשמים מגיעים להסכמה בעניין העובדות המפורטות בכתב האישום ולעניין העונש גם יחד. כאן הסכימו הצדדים כי על הקיבוץ יושת קנס בגובה 45 אלף שקלים, ועל מנהל הקהילה יושת קנס בסך 15 אלף שקלים.

פרקליטי הצדדים טענו בפני השופטת ורד שפר להצדקת ההסדר. "הטיעונים משקפים את נסיבות העניין נכוחה", מוצאת השופטת, "ומביאים לידי ביטוי את השיקולים הנדרשים לקולה ולחומרה".
השופטת אימצה את הסדר הטיעון, גזרה על הנאשמים את העונשים שעליהם הוסכם בהסדר הטיעון, וחייבה את הקיבוץ לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירות על תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), וזאת למשך שלוש שנים, שאלמלא כן יוטל עליו הקנס המרבי בכל אחת מהעבירות האמורות.