צילום: רוני שיצר מתברר שסיפור המרכז הלוגיסטי (מרלו"ג) ברמת יוחנן, שאליו התוועדנו לפני מספר חודשים, ובכלל זה תביעה שהגיש הקיבוץ בסך 3 מיליון שקלים כנגד מנהלה של אותה חברה ("אפיקי ידע"), עמה התקשר הקיבוץ בהסכם להקמת מיזם משותף בתחום הלוגיסטיקה, אינו אלא קצה הקרחון, או אולי נכון לומר קצה המרלו"ג, בהתדיינות משפטית רחבה המתנהלת בימים אלו בבית המשפט המחוזי בחיפה.

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
בארות יצחק: מדוע נדחתה התביעה נגד רשות שדות התעופה
כפר הנשיא: משתכני ההרחבה תובעים להפחתת דמי הפיתוח
בג"ץ דחה את בקשת הקשת המזרחית: הבנייה בקיבוצים תימשך

באמצעות עורכי הדין משה אביקם ויוסף וקנין ("אביקם, וקנין, פרוידמן") ועו"ד רפי לוי, הגישו חברת "אפיקי ידע", מנהלה והבעלים שלה תביעה בסכום עתק של 8.2 מיליון שקלים כנגד קיבוץ רמת יוחנן ותאגיד "רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות", ואף כנגד המנהל הכלכלי של הקיבוץ. בתביעה הם מבקשים לאכוף על רמת יוחנן את קיום ההסכמים שנקשרו לטענתם בין הצדדים.התובעים מתארים כי עניינה של התביעה הוא מערכת הסכמית שנחתמה בין הצדדים, כאשר בבסיסה עומד מרכז לוגיסטי שרמת יוחנן התחייב להקים ולהשכיר ל"אפיקי ידע". לטענת התובעים, רמת יוחנן מנסה "בחוסר תום לב וללא כל בסיס משפטי, להתנער מהמערכת ההסכמית שנחתמה בשנת 2013".

בפעולתו זו גורם להם הקיבוץ, לטענתם, נזק של מיליוני שקלים. הם הגישו את תביעתם גם כלפי המנהל הכלכלי של הקיבוץ, באופן אישי, מאחר שלדבריהם הוא "מהווה את הרוח החיה בניסיונם הנפסד של הנתבעים להפר את ההסכמים".

התובעים מציינים בכתב התביעה שרמת יוחנן מפעיל עליהם "מסע לחצים", בין השאר באמצעות התביעה שעליה דיווחנו בעבר, להשבת ה"הלוואה" שנתן הקיבוץ לכאורה למנהלה של "אפיקי ידע" תוך כדי שהקיבוץ מסתיר לטענתם מעיני בית המשפט את מערכת ההסכמים ואת העובדה שהלוואה זו היא מקדמה על חשבון רכישת מניות.

עוד מבקשים התובעים לאכוף על רמת יוחנן להשכיר להם את המרלו"ג שהקיבוץ התחייב להקים, לקיים את ההסכמים עמם ולפצות אותם בסכום של 6 מיליון שקלים, בעד הפסד הרווחים שנגרם להם בשל אי-מסירת המרלו"ג, הפגיעה במוניטין שלהם, עגמת נפש וכן נזקים נוספים שנגרמו להם, לטענתם.

מנכ"ל "אפיקי ידע" מתאר לבית המשפט שהוא מנהל את עסקיו זה כ-17 שנה בקיבוץ, פעל בתום לב ונתן אמון בקיבוץ, בנציגיו וביועציו, שציינו כי אל לו לחשוש כלל ועיקר. משכך, הוא לא היה מיוצג על ידי עו"ד מטעמו. עסקה זו, הוא מוסיף ומתאר, אושרה בהנהלה הכלכלית של הקיבוץ ולפי המלצת יועצי המס של הקיבוץ פוצלה למספר הסכמים. הסכמים אלו מהווים את המערכת ההסכמית העומדת כעת למבחן בבית המשפט.

לצד הגשת התביעה הגישה "אפיקי ידע" בקשה לצו מניעה זמני, המורה לקיבוץ שלא לבצע כל דיספוזיציה בחלקת המרלו"ג, ובעיקר לא להשכירה לאחר עד לסיום בֵּרור התביעה. טרם ניתנה החלטה בצו המניעה.

עורכי הדין רפאל יולזרי ומיכאל ויטן (משרד גדעון פישר ושות'), המייצגים את קיבוץ רמת יוחנן ואת ד"ר אבנר אחיטוב, מסרו בתגובה: "התביעה שהגישו חברת אפיקי ידע, בעליה ומנהלה, כמו גם ריצתם ההיסטרית אל כלי התקשורת, נועדו לנסות להלך אימים ולהפעיל לחץ על קיבוץ רמת יוחנן ועל הפועלים בשמו, ולהוות משקל נגד לתביעות קודמות שהוגשו נגדם. הא ותו לא.

"אין בכוונתנו לנהל את ההליכים בכלי התקשורת אלא בבית המשפט, שם תיפרס התמונה העובדתית לאשורה, ויידחו הטענות שבתביעה, שמוטב היה לולא נטענו מלכתחילה.

"בקליפת אגוז נאמר, כי מדובר בתביעה שאין בה ולא כלום, תביעה שנועדה ליצור מראית עין של תביעה בעלת משקל נגדי. הטענות המועלות בתביעה משוללות כל יסוד עובדתי ומשפטי, וככאלה הן נידחות בכל תוקף, כמו גם השמצות הדיבה הפרועות הכלולות בה, שלא בכדי לא נתמכו בראיה כלשהי.

"די בעיון חטוף בתביעה כדי להיווכח שבפני בית המשפט הוצגה תמונה חלקית ומעוותת. הלכה למעשה, התביעה הוגשה לבית המשפט לאחר שבבתי המשפט השונים כבר תלויות ועומדות שתי תביעות קודמות שהגיש הקיבוץ. הטענה כי הקיבוץ מנסה להתנער כביכול ממערכת הסכמית שנחתמה בשנת 2013, עלולה לתעתע את מי שאינו בקיא דיו בפרטים.

"בפועל, אין לקיבוץ כל צורך 'לנסות' ולהתנער מהמערכת ההסכמית, מאחר שזו כבר בוטלה על ידו כדין מספר חודשים לפני כן, וזאת לנוכח הפרות קשות מצד מי שהתייתר להיות שותף של הקיבוץ.
לא נותר אפוא אלא להצר על הניסיון להתכחש למציאות שנוצרה לאחר ביטולה של המערכת ההסכמית.

"נוכח התנהלות זו, בכוונת הקיבוץ לדרוש פיצויים גם עבור הדיבה המופצת ברבים מתוך כוונה לנסות ולקבל כספים והסכמות שאינם בדין. הניסיונות הללו לא יצליחו, והם יישאו בתוצאות הראויות להתנהגותם זו".