צילום: Shutterstock השאלה "מהו שימוש חקלאי המותר על קרקע חקלאית" ממשיכה להעסיק את אלה המבקשים היתרים לשימושים נלווים לחקלאות על קרקע חקלאית - במושב ובקיבוץ. על גידול סוסים כבר אמרה בעבר השופטת דרורה פלפל, קודם שפרשה מכס השיפוט: "כיוון שסוסים אינם יכולים לגדול ולהלך ברחובות הערים, אין מקום מתאים יותר לגידולם מאשר על קרקע חקלאית, שם יהיו להם מקום לינה (אורווה), מקום לריצה ולאימונים (חצר ומנג') ומקום לאכילה".

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
גבעת השלושה: היו"ר הבטיח, הקיבוץ ישלם?
אילון: מדוע מבקש הקיבוץ לסגור את הלול הסמוך לשטחו
מדוע מתנגד קיבוץ תל יוסף ל"חשיפת מסמכים"

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה זבולון אישרה היתר לבניית חוות סוסים הכוללת בית ספר לרכיבה באגודה השיתופית כפר ביאליק, אך משרד הפנים ורשות מקרקעי ישראל מערערים על כך - באמצעות בא כוחם עו"ד ניר שטרן - בפני ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז חיפה.אין מחלוקת בין הצדדים כי הקמת מבנים חקלאיים, ובהם מבנים לבעלי חיים, היא שימוש מותר בקרקע חקלאית. המחלוקת בין הצדדים שבגינה הוגש הערר היא בשאלת היותו של בית הספר לרכיבה בגדר שימוש חקלאי מותר.

הוועדה המקומית זבולון (באמצעות עו"ד קרן רוזליס) וכפר ביאליק (באמצעות עו"ד יעקב בן חפ"ר) מסבירים: "אין מדובר בגידול סוסים סתם, אלא בגידול סוסי רכיבה. רכיבה על הסוסים במהלך גידולם מהווה חלק מהליך הגידול, ולכן בית הספר לרכיבה מהווה שימוש אינהרנטי לגידול שהוא שימוש חקלאי".

חברי ועדת הערר - עו"ד דקלה מוסרי-טל (יו"ר), עו"ד חנה קציר, אדריכל שמחה אפק ועו"ד יגאל נויפלד - אומרים כי בית המשפט העליון כבר קבע כי עסק של רכיבה על סוסים וניהול חוות רכיבה אינם שימושים חקלאיים, שכן אין הם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים. הפרשנות של חוק התכנון והבנייה, לעניין השימוש בקרקע חקלאית, אומרת הוועדה, היא כי שימוש בקרקע חקלאית יהיה למטרה חקלאית בלבד, ומשמעותה: כל בנייה או שימוש הדרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים. האם ההגדרה "מבנה לבעלי חיים", כשימוש חקלאי, מכילה בתוכה גם בית ספר לרכיבה?

בית המשפט העליון, מציינת הוועדה, קבע שני תבחינים מצטברים להכרעה בשאלה מהו "שימוש למטרה חקלאית", ולפיהם יש לבחון תחילה אם קיימת זיקה ישירה והדוקה בין "השימוש" לבין הפעילות החקלאית. אם מתקיימת זיקה - יש לבחון את היקף הפעילות ואת השלכתה על הסביבה.

אין מחלוקת על כך שהפעילות החקלאית העיקרית במקום היא גידול סוסי רכיבה, שהוא שימוש חקלאי מותר. אך לא כך הדבר לגבי בית ספר לרכיבה, ואין בו - אומרת הוועדה - זיקה ישירה לגידול סוסים, וגם ספק רב אם הרכיבה חייבת להתבצע דווקא על ידי תלמידי בית ספר מסחרי לרכיבה, מה גם שאין זו רכיבה מקצועית. ביצוע הליך הכשרת הסוסים והרכיבה עליהם, כחלק מהליך ההכשרה, יכולים למצוא את פתרונם בדרכים רבות ומגוונות, ואין צורך או הכרח דווקא בקיומו של בית ספר מסחרי לרכיבה צמוד לחווה לשם כך.

משכך, מוצאת הוועדה, במצב התכנוני הנוכחי אין מדובר בבקשה התואמת את התכנית הקיימת, והיא מבטלת את ההיתר שנתנה הוועדה המקומית.

בשולי הדברים מעירה הוועדה שהגיעה העת לבחון שינוי בחקיקה הקיימת כדי לתת פתרון מתאים לשימושים שאינם "שימושים חקלאיים" כהגדרתם היום, אך הם נלווים לחקלאות או ש"מקומם הטבעי" צמוד לשימושים חקלאיים. בכך תהיה משום הכרה בהשתנות העתים ומציאת איזון בין השימוש החקלאי בתפיסה המתקדמת וה"מודרנית" אשר יאפשר המשך קיומה של החקלאות בארץ, לבין הצורך הציבורי הברור בשמירה על שטחים פתוחים.