צילום: אביב לשם "גילוי מסמכים" הוא הליך מקובל במשפט, ובו צד "חושף" - לבקשת הצד האחר - מסמכים המצויים בידיו והנוגעים לסכסוך שביניהם. אם כך, מדוע מתנגד קיבוץ תל יוסף לגלות מסמכים מסוימים לחבר הקיבוץ התובע אותו בתביעת נזיקין?

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
גלאון: תובעים להכיר בהוריהם כחברי קיבוץ לאחר פטירתם
האם ניתן לערער על החלטת אסֵפת הקיבוץ
טענות על קיפוח בעל צרכים מיוחדים בקיבוץ

התובע, באמצעות עו"ד שלמה סהר, טוען כי ב"תאונת עבודה", בעת עבודתו כחקלאי בקיבוץ, נגרמו לו נזקי גוף. הקיבוץ ו"ביטוח חקלאי" מכחישים, באמצעות עו"ד יריב מדר, את קרות התאונה ואת אחריותם לה, ואף כופרים בהיותם "המעביד" של החבר התובע או בהיותם "בעל החוזה" מולו בכל הקשור לעבודתו.משכך, הקיבוץ דורש לקבל נימוק והסבר על שום מה זקוק התובע לאותם מסמכים שהוא דורש ממנו לגלותם. "נראה", אומרת השופטת מוריה צ'רקה מבית משפט השלום בירושלים, "שהמסמכים נחוצים לתובע כדי להוכיח שעל הקיבוץ היתה 'חובת זהירות' כלפיו, בהיותו מעבידו, ולכן חייב בפיצויים כלפיו. נקודת המוצא העקרונית לגילוי מסמכים והעיון בהם", מסבירה השופטת, "היא מתן אפשרות לגילוי מרבי, אך זאת ככל שהם דרושים לשם דיון הוגן בתביעה".

התובע מבקש את "תלושי השכר" שלו שקיבל מהקיבוץ בשנים 2010-2015. בתביעה בגין נזק גוף, שבה טוען התובע להפסד שכר ולפגיעה בכושר השתכרות, אומרת השופטת שברור שיש רלוונטיות לאותם תלושי שכר, בייחוד כשמעמדו של התובע כעובד של הקיבוץ שנוי במחלוקת. "העובדה שבידי התובע חלק מהתלושים אינה שוללת את זכותו לבקש גם תלושים אחרים", קובעת השופטת.

עוד מבקש התובע לגלות את "כל ההסכמים בין הצדדים, וכן את תקנון ההתאגדות של תל יוסף". זו דרישה לגיטימית מוצאת השופטת, וגם זאת לנוכח המחלוקת בשאלה אם קיים הסכם עבודה בין התובע-חבר הקיבוץ לבין קיבוצו.

ומה באשר להודעות ולהקלטות של התובע, של בני משפחתו ושל עובדי הקיבוץ, שאותן מבקש התובע כי הקיבוץ יחשוף בפניו? לדעת הקיבוץ מסמכים אלו הם חסויים. אכן, מתעוררת כאן שאלת חיסיון, מסכימה השופטת, אך תחילה על הקיבוץ לחשוף שהנתונים הללו ברשותו, ורק בשלב שבו ידרוש התובע גם לעיין במסמכים הללו תתברר סוגיית החיסיון.

השופטת מקבלת את בקשת התובע כי הקיבוץ יגלה, באמצעות תצהיר מטעמו,
את דבר קיומם של כל אותם מסמכים שדרש התובע לגלות, ומורה לקיבוץ להוסיף ולגלות קבלות על שירותים שונים שניתנו לתובע או למי מבני משפחתו בשנים 2010-2015, על אף סירוב הקיבוץ לכך. משיושלם שלב הליכי הגילוי והעיון במסמכים, יימשך הדיון בבֵרור הנזק והחבות לכך.