צילום אילוסטרציה: Shutterstock כחבר המעורב בנעשה בקיבוצו ורוצה מדי פעם בפעם להשפיע על החלטותיו, אני מבקש לשאול אם יש נוהל לקיום ערעור או דיון חוזר בהחלטת האסֵפה הכללית, או שהוועד המנהל והמזכירות יכולים להחליט בנושא על פי שיקול דעתם.

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
טענות על קיפוח בעל צרכים מיוחדים בקיבוץ
מה הפיצוי על תאונה עם חמור בתחומי הקיבוץ
האם הוותק הנצבר במעבר מקיבוץ לקיבוץ ייחשב גם בבונוס

תשובה: "האסֵפה הכללית היא הרשות העליונה של האגודה, ולפיכך ניתן להשוות את החלטותיה לפסק-דין של בית המשפט העליון, במובן זה שלא ניתן לערער על פסיקותיו, למעט במקרים חריגים שבהם ניתן לקיים דיון נוסף (אך לא ערעור) בהחלטה שהתקבלה", אומר עו"ד גיל דגן (שלמה כהן ושות').אם כן, מהם אותם מקרים חריגים שבהם כן ניתן לקיים דיון חוזר על החלטת האסֵפה? על כך אין הגדרה בהוראות הדין. עו"ד גיל דגן מסביר שהתקנון המצוי קובע שהאגודה רשאית לקבוע נוהל של דיון חוזר. קיבוצים שתיקנו בשנים האחרונות את תקנוניהם קבעו כמה וכמה מקרים שבהם יכול שיתקיים דיון חוזר באספה.

לדוגמה: נפל בהצבעה פגם פרוצדורלי העשוי להשפיע על תוצאותיה; החבר או החברים שהתקבלה החלטה אישית לגביהם לא יכלו להיות נוכחים באספה מסיבה שאינה תלויה בהם; נתגלו עובדות חדשות, מהותיות, שלא הוצגו בפני החברים טרם ההצבעה; חלפה תקופה של ממש (למשל 6 או 12 חודשים) מאז שהתקבלה ההחלטה באספה; התקבלה על כך החלטה בוועד ההנהלה ברוב של 75%.

הגיונם של הדברים פשוט. צריכה להיות "סופיות מסוימת" בתהליך קבלת ההחלטות. האחריות לקיומו של דיון חוזר והחלטה בנוגע לקיומם או לאי-קיומם של התנאים לקיומו - הן על ועד ההנהלה. הוא צריך לבדוק אם התקיים תנאי המצדיק קיומו של דיון חוזר.

כך למשל, אם קובע התקנון שיש "להמתין" לפחות 12 חודשים עד לקיום דיון חוזר באותו עניין, יכול ועד ההנהלה לדחות בקשה לדיון חוזר בטענה שטרם חלף מועד זה, אך עדיין בסמכותו, במקרה שבו תוקן התקנון, לפי דוגמאות המקרים שצוינו למעלה, לאשר דיון חוזר, אם יחליט על כך, ברוב של 75%.

אם החבר יערער על קביעת הוועד בעניין זה, פתוחה בפניו הדרך לאספה לפי המסלול הרגיל של ערעור על החלטת ועד ההנהלה (גם במקרה כזה, נוהל הערעורים מצוי בתקנון או בהחלטה מפורטת שקיבלה האספה הכללית לעניין זה).

עו"ד דגן מוסיף ומבהיר כי הזכות הקיימת ל-10% מהחברים לדרוש כינוס אספה לדיון בעניין מסוים אינה חלה בנוגע לדיון חוזר באספה. זכות זו קיימת כדי לאפשר לחברים לכנס אספה בניגוד לעמדת הוועד, בְּמקום שבו הוועד מסרב לכנס אספה.

אך אם כבר התקיים דיון באספה, אין כל היגיון להתיר בכל פעם לקבוצה של 10% מהחברים לדרוש דיון חוזר
(כפי שקרה בכמה קיבוצים בשל פרשנות שגויה של הוראות התקנון), שכן הדבר יוליך לאבסורד, ל"לוּפּ" בלתי נגמר: התקבלה החלטת אספה, התקיים עליה דיון חוזר בעקבות בקשה של 10% מהחברים, על ההחלטה החדשה שוב הוגשה בקשה של 10% מהחברים לקיים דיון חוזר, וחוזר חלילה.