מעגל של הסכמים שחוקיותם פגומה הוליך לשתי מערכות תביעות בבית משפט השלום בחיפה.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
אחרי הגירושים - האם והבת יתרחקו מהקיבוץ
עין שמר: המפעל נתבע - וזכה במיליון וחצי ש"ח
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

את התביעה הראשונה - תביעה לסילוק יד ולתשלום 181,391 ש"ח - הגיש קיבוץ שדות ים, כנגד שניים: הנתבע 1 (עמו היה קשור הקיבוץ בהסכם לפיו הוקנה לו השימוש במקרקעין של הקיבוץ, למטרת גידול דגים), והנתבע 2 - לגביו טוען שדות-ים כי השתמש במאגרים ובבריכות של הקיבוץ לצורך גידול דגים, תוך כדי הסגת גבול, בניגוד להסכם בין הקיבוץ לנתבע 1, ומבלי ששילם עבור השימוש במתקני הקיבוץ.

התביעה השנייה היא תביעה-שכנגד בסך 752,260 ש"ח, שהגיש הנתבע 2 כנגד שדות-ים והנתבע 1, בגין נזקים שלטענתו נגרמו לו כתוצאה מפעולות מכוונות אשר לדבריו הם נקטו נגדו, ביניהן הוא מונה את ניתוק החשמל והורדת מפלס המים במאגר. פעולות אלה - טוען הנתבע 2 - הובילו לתמותת הדגים שגידל במאגר ובבריכות הקיבוץ, ולנזקים כספיים כבדים.

קיבוץ שדות-ים הוא בעל זכויות החכירה במשבצת קרקע, שבה גם בריכות דגים ומאגר מים. ב"הסכם השימוש" שבין הקיבוץ לנתבע 1 נאסר על האחרון להשכיר בשכירות-משנה את הבריכות והמאגר או להתיר את השימוש בהם לאחר.

משמצא שדות-ים, לטענתו, כי הופר ההסכם, וכי הנתבע 1 התיר למעשה לנתבע 2 לעשות שימוש בבריכות הדגים - הוא הגיש תביעה לסילוק ידם ולתשלום יתרת החוב של נתבע 1 אליו.

תחילה ניתן צו לסילוק ידם של הנתבעים מהמקרקעין, והצדדים המשיכו להתדיין ביניהם לגבי סכומי התביעות.
השופטת חנה לפין הראל אומרת בו כי הרקע לסכסוך הוא "הסכם בלתי-חוקי אשר נכרת בין הנתבע 1 לבין הנתבע 2, להעברת זכויותיו של הנתבע 1 בבריכות הדגים ובמאגר של הקיבוץ".

תביעות אלה, מוסיפה השופטת, הן "תוצאה של גילוי המצב האמיתי על ידי משרד החקלאות ומכתב ההתראה שקיבל הקיבוץ מאת משרד החקלאות", המודיע לו כי בשימוש שנעשה במקרקעין יש משום הפרה של חוק ההתיישבות החקלאית (בהיעדר אישור לשימוש חריג). הקיבוץ נדרש בהתראה לחדול מההפרה, והוזהר כי אלמלא יעשה כן יהא חשוף לתביעה להפקעת זכויותיו במקרקעין ובמכסתו למים, דבר העלול להסב לו נזק כלכלי עצום.

השופטת בוחנת את העדויות שלפניה ומגיעה לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה העיקרית ואת התביעה-שכנגד. השופטת מדגישה שבהינתן כי הסכסוך נוצר "על רקע הסכם שלא היה אמור להיחתם, עצימת עין של הקיבוץ וידיעת הנתבעים כי הסכם השימוש משנת 2008 אינו חוקי" - היא אינה מחייבת מי מהצדדים בהוצאות משפט.

את קיבוץ שדות-ים ייצג עו"ד גיורא מיכאלי, את הנתבע 1 ייצג עו"ד שרון חזות, ואת הנתבע 2 - עו"ד מרואן מורה.