צילום: shutterstock השופטת דרורה פלפל, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, אמרה פעם: "עיקרון האחריות האישית, לפיו כל אדם יישא בחטאו, הוא עיקרון משפטי שהנו יסוד במשפטנו האזרחי.

עוד על המנהלים בקיבוצים:
מנהלי הקיבוץ - מזכירים או מנכ"לים?
אפיקים: סערה סביב הסכם פרישת מנהל הקהילה
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

"אורגן ותאגיד עשויים לחוב שניהם בגין מעשה נזיקין של האורגן. בית המשפט העליון הסביר כי גם נושא משרה שאינו בכיר עשוי להיחשב כאורגן התאגיד, וזאת אם על פי מסמכי התאגיד או על פי מקור נורמטיבי אחר רואים את פעולתם ומחשבתם כפעולת התאגיד עצמו".

תביעה שהגישה חברה קבלנית שעסקה בביצוע שכונת הרחבה בקיבוץ רוחמה, מדגימה פעם נוספת את "צומת האחריות" של נושא המשרה בתאגיד, שאחריותו אינה רק מול התאגיד בו הוא פועל (ובכלל זה קיום "חובת הזהירות" ו"חובת האמונים") אלא גם מול צדדים שלישיים.

אין זו "האחריות הרגילה", שאותה אנו מכנים לעיתים "אחריות דירקטורים", העוסקת בעיקר בהפרת החובות הבסיסיות המוטלות על הדירקטור בפועלו ככזה - אלא, בין היתר, אחריות נושא המשרה או האורגן שביצע באופן אישי "עוולה בנזיקין" או "פעל בחוסר תום לב", בעת קיום חוזה שהתאגיד הוא צד לו.

במקרה הזה הוגשה התביעה נגד הקיבוץ אך גם נגד מנהל הקהילה של הקיבוץ, יו"ר הקיבוץ, מנהל המגזר העסקי ומנהל הכספים של הקיבוץ.

השופטת שרה דברת, מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, הגיעה למסקנה כי הקיבוץ אכן הפר את ההסכמים בין הצדדים ומנע את הוצאת הפרויקט אל הפועל, פסקה לטובת החברה הקבלנית "סעד של אכיפה" לגבי הסכמי הבנייה, דחתה את תביעת הפיצויים נגד הקיבוץ וחייבה את הקיבוץ לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך 100 אלף ש"ח.

במסגרת אותו הליך משפטי, הוגשה גם תביעה אישית נגד מנהל הקהילה. במהלך הדיון נמחקו נושאי המשרה האחרים ונותר מנהל הקהילה כנתבע נוסף, באופן אישי, לצד הקיבוץ.התובעת, באמצעות עורכי הדין טל גרשטיין ואיילת טל, טוענת כי מנהל הקהילה "הוביל את הניסיונות לנשלה מהפרויקט ולסכל את ההסכם, מבלי ששיתף את הקיבוץ בחלק מפעולותיו בעניין זה". לטענתה, החובה לנהל מו"מ בתום לב חלה גם על אורגן המנהל מו"מ בשם התאגיד, והפרתה של חובה זו עלולה להביא להטלת חובת פיצוי אישית על האורגן.

לפיכך היא מבקשת לחייב את מנהל הקהילה, אישית, בסכום התביעה, כי אם, לטענתה, היה ממלא את חובתו כאורגן בקיבוץ - היה הפרויקט קורם עור וגידים זה מכבר.

הקיבוץ טוען מנגד, באמצעות עו"ד רזיאל גסלר, כי מנהל הקהילה פעל כאשר טובת הקיבוץ בלבד עומדת לנגד עיניו, וכי אין כל עילה להטלת אחריות אישית עליו או על הקיבוץ בכלל.

השופטת דברת מסבירה כי בכך שנקבע שהתאגיד הוא שהפר חוזה או נושא באחריות לעוולה נזיקית כלפי אחר,
אין כדי לשלול את האפשרות שגם על נושא משרה באותו תאגיד תוטל אחריות אישית. יחד עם זאת, היא מדגישה שחבותו של בעל התפקיד אינה נובעת מעצם חבות התאגיד.

במקרה זה, אומרת השופטת, פעל מנהל הקהילה, כבעל תפקיד, לשם התניית החתימה על הסכם עם התובעת בחתימה על הסכם מתקן, שנמצא שעולה כדי הפרת ההסכם עם התובעת; אך עם זאת, היא אינה סבורה כי "יש בכך חריגה מהותית דיה מסטנדרט ההתנהגות הראוי", עד כדי הטלת חיוב אישי על מנהל הקהילה, בנוסף לזה שהוטל על הקיבוץ.

אין חולק, היא מוסיפה, כי מנהל הקהילה, בדומה לשאר נציגי הקיבוץ - פעל כאשר טובת הקיבוץ, כפי שראה אותה, לנגד עיניו, ולא לטובת רווח אישי. משכך, היא פוסקת שאין כל הצדקה להטיל עליו אחריות אישית, ודוחה את התביעה האישית נגדו.