צילום: Shutterstock חבר קיבוץ הלך לו לתומו למועדון הספורט בקיבוץ. כלב שהתרוצץ בשטח הציבורי תקף ונשך אותו, וגרם לו חתך בגוף ושטף דם פנימי. החבר הופנה לטיפול רפואי ולהמשך השגחה, ואף נאלץ להיעדר מהעבודה.

עוד על הכלבים בקיבוצים:
החותרים: "מסדר זיהוי" לכלב שנשך אישה בקיבוץ
טענות נגד קיבוצים: אפליה באכיפה נגד כלבים
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

באמצעות עו"ד איתן חובב (מקיבוץ להב) פנה החבר לבעלים של הכלב, והדגיש את העובדה שמדובר בכלב שנמצא חופשי בשטח ציבורי כשאינו קשור ושלא תחת השגחה צמודה מצד בעליו, בניגוד להנחיות שפרסם הקיבוץ לחבריו ולתושביו.

בהנחיות אלה, בין היתר, פורטו ההוראות להחזקת כלבים ברשות הרבים. עוד נאמר שם כי לנוכח תלונות שהגיעו לוועד המקומי הוחלט להפעיל לוכד כלבים בתחומי הקיבוץ, כדי למנוע גרימת מטרדים ונזק לחברים ולתושבים.

הפרקליט הדגיש, במכתבו אל הבעלים של הכלב, כי תקיפת אדם בידי כלב מהווה, לכאורה, עבירה פלילית מצד הבעלים. יש בה גם משום עוולה בנזיקין, שתוצאתה היא חיוב בעלי הכלב הגורם לנזק גוף לפצות את הניזוק (ללא צורך להוכיח התרשלות של בעלי הכלב).יחד עם זאת, משנמצא שבעליו של הכלב הם חברים בקיבוץ, יהיה נכון החבר הנפגע, כתב הפרקליט, להסתפק, לפנים משורת הדין, בפיצוי חד-פעמי בשיעור של אלפי ש"ח.

סוף דבר: הצדדים הגיעו להסדר פשרה, במסגרתו נטלו על עצמם בעלי הכלב את האחריות לאירוע והעבירו לחבר שניזוק, באמצעות פרקליטו, פיצוי בשיעור עליו הסכימו, שהגם שהוא נמוך מהמקובל בתיקי תקיפות של כלבים,
הוא עדיין משמעותי כשמדובר בחברי הקיבוץ.

החבר שקיבל את הפיצוי העבירו אל קופת הקיבוץ, כדי שזה יעשה בו שימוש "ככלי חינוכי לצורך הגברת המודעות להתמודדות עם אכיפת החוקים והתקנות הנוגעים לנושא הכלבים בקיבוץ, חוקי מדינת ישראל, תקנות הקיבוץ וביטחון התושבים".

"כבן קיבוץ ברור לי כי בקיבוץ לא הכל שפיט", אומר עו"ד חובב. "ביכור תבונת הפתרונות הבין-אישיים והאנושיים על פני התערבות עורכי דין, בתי משפט וגורמי אכיפת החוק במרקם העדין הנדרש בין החברים - הוא הכרח.

"עם זאת, קיים רצף סיטואציות מכביד ומטריד של אי־נטילת אחריות, המחייב לעיתים, למצער, שימוש בפתרונות האמורים. תופעת אי-נטילת האחריות על הכלבים המוחזקים בקיבוצים על־ידי בעליהם, והיעדר מודעותם לאחריותם החוקית ולאחריותם בגין הפרתה - היא מכה של ממש".