הרבה מסתורין, וגם לא מעט ממון, מצויים, כך נדמה, ברקע הבקשה שהגישו קיבוץ יד-מרדכי ו"שירותי האבקה יד-מרדכי" לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
כפר מנחם: תביעה להקמת בית כנסת בקיבוץ
"מחיר" החינוך: קיבוץ ברור-חיל יחזיר כסף להורים
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

הבקשה נועדה להורות למי שמשמשת כמפרקת של חברת "ביו-עוז טכנולוגיות" למסור, לתאגידים אלה של יד-מרדכי, כל מידע שברשותה הנוגע לחקירה שהיא עורכת באשר לחשדות בדבר גניבת קניין רוחני מחברת ביו-עוז.

חברה זו מצויה בפירוק מאז שנת 2008. היא הוקמה בשנת 1996, בקיבוץ נחל-עוז, ונרכשה על ידי קיבוץ יד-מרדכי בשנת 2000.

ערב פירוקה, החזיק בה יד-מרדכי (כ-25%) לצד משקיעים נוספים, והיא נשאה עיניה להנפקה בבורסה בלונדון.
ביו-עוז עסקה בפיתוח חיסונים טבעיים לצמחים ומערכת להחדרת מקטעים גנטיים לצמחים בשיטה של "הדבקה בליסטית", ובמקביל, במסגרת של חברה קשורה, בפיתוח שליטה על תכונות המשיכה והדחייה של חרקים על ידי הצמחים המטופלים. ביו-עוז פעלה במשך עשור, הגיעה למצוקה כספית ופורקה, במסגרת בקשת פירוק שיזמו עובדיה.

כתוצאה מ"חשד לפיו קניין רוחני של החברה הוברח לחברה אחרת, אשר נמכרה תמורת עשרות מיליוני דולרים" - מתארת השופטת שרה דברת את האירועים - ניתן לפני יותר משנתיים (מארס 2012) צו המורה על ביצוע חקירה, באמצעות מפרקת החברה. כן ניתן צו איסור פרסום באשר לתוכן החשדות והחקירה שבוצעה.

קיבוץ יד-מרדכי הוא נושה של החברה בסכום של 1,027,278 ש"ח, והוא מתקשה להבין מדוע החקירה כה מתארכת.

באמצעות עו"ד טל שפרנט טוען יד-מרדכי כי הוא זקוק למידע שמצוי בידי המפרקת, אך זו מסרבת למסור לו אותו בטענה כי לא רק שאין מוטלת עליה חובה לשתף את המבקשים במידע המצוי בידה, אלא אף יש חשיבות רבה לקיום החקירה בסודיות, והעברת מסמכים ומידע על אודותיה עלולה לפגוע בחקירה ואף לסכלה.

השופטת דוחה את בקשת יד-מרדכי, אך אומרת שאלמלא החשש הקיים, כי פרסום החומר יהא בו כדי לסכל את החקירה - היה ניתן להיענות לה. המפרקת, קובעת השופטת, תגיש עדכון לבית המשפט, עד סוף אוקטובר 2014, באשר לתוצאות החקירה ולצורך בהמשך קיומו של החיסיון.