החלטות שהתקבלו באסיפת הקיבוץ באשר ל"שיוך דירות" או ל"שיוך נכסים יצרניים", על ההסכמות המגולמות בהן, הכוללות מנגנון בוררות להכרעה במחלוקות - מהוות לכל דבר ועניין הסכם בוררות לפי חוק הבוררות - קובע השופט דני צרפתי מבית המשפט המחוזי בנצרת, ומוסיף כי יורש של חבר קיבוץ שנפטר "כפוף" למנגנון בוררות זה, באשר הוא "חליף" (מי שהוסבה אליו זכותו או חבותו של בעל הזכות או החבות המקורי) של המנוח שחי במועד הקובע, עת התקבלו ההחלטות הללו.

עוד על היורשים בקיבוצים:
התובעת נפטרה, התביעה לא נקברה
כפר מסריק: הכסף שייך לאלמנה, לא לקיבוץ
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

פסק הדין, שניתן בתביעת יורשות של חברת קיבוץ מנאות מרדכי, מצביע פעם נוספת על המתח המתהווה בין יורשים, המבקשים לברר את זכויותיהם בבתי המשפט, לבין הקיבוץ, המבקש להקפיד על כללי השיוך שלו - שקובעים חובת בוררות במקרה של מחלוקות עם החבר או עם יורש שלו בסוגיות הכרוכות בשיוך דירות או נכסים.

מחלוקת התגלעה בין יורשות של חברת קיבוץ שהלכה לעולמה (לאחר "המועד הקובע"), לבין הקיבוץ, בשאלות הכרוכות בשיוך דירת המנוחה (ובהן: ערך הדירה, שווי תשתיות, עבודות פיתוח, היוון זכויות חכירה המגולמות בזכויות), כמו גם שאלות הקשורות בשיוך נכסים יצרניים.

הקיבוץ, באמצעות עו"ד יונתן גולדשטיין ("קופרשמיט את גולדשטיין ושות'"), מבקש לעכב את ההליכים בתביעה, ולהעבירה לבוררות. לתמיכה בעמדתו זו הוא מציג את החלטות הקיבוץ הנוגעות בדבר: כללי שיוך דירות והסכם השיוך, שאושרו בהחלטות אסיפה בקיבוץ, ואשר כללו הוראות לגבי חובת בוררות בסכסוך הנוגע להסדרים אלה.

התובעות, באמצעות עורכי הדין יובל ינאי, איילון מגיד וגלית רשף אוסמו - טוענות כי הן, כיורשות, מעולם לא הסכימו לבוררות, אינן צד להסכם בוררות, וכי הן מתנגדות להעברת הסכסוך נשוא תביעתן לבוררות.

השופט דני צרפתי דוחה טענה זו ואומר כי אין בהחלטות הקיבוץ ובכללי השיוך שקבע כל הבחנה אופרטיבית ממשית בין חבר לבין יורשיו של מי שהיה חבר ביום-הקובע, ואין בהם כל הוראה, לפיה לא יחול מנגנון הבוררות על מי שאינו חבר קיבוץ.

ההיפך הוא הנכון, מוסיף השופט, הרציונל העולה מההחלטות ומהכללים הללו בנאות-מרדכי,
מחייב את המסקנה לפיה כל מחלוקת הנוגעת לשיוך דירות ונכסים תתברר במנגנון בוררות (לרבות חברים שעזבו את הקיבוץ, ועוד).

מאחר שהחלטות הקיבוץ הללו, לדעת השופט, מהוות הסכם בוררות, הרי לפי חוק הבוררות, חל הסכם זה גם על חליפיהם של הצדדים להסכם.

היורשות, מסביר השופט, "יונקות את מכלול הזכויות" לעניין השיוך, "מכוח מעמדן כיורשות המנוחה חברת הקיבוץ, ובהתאם הן בגדר חליף של המנוחה, אשר חברותה בקיבוץ פקעה עם פטירתה", ויש לראותן "כבאות בנעלי המנוחה (אשר היתה בחיים במועד הקובע לשיוך הדירות)".

סוף דבר: השופט פוסק כי לנוכח קיומה של תניית בוררות בהחלטות אסיפת הקיבוץ, שהיורשות מחויבות להן, יש לעכב את ההליכים בתביעה ולהעבירה להליכי בוררות.