קוראת שאלה: בן זוגי הוא חבר הקיבוץ. בהצבעה בקלפי, שהיתה חשובה גם עבורו, אך אליה לא יכול היה להגיע (הוא עובד חוץ ונוסע הרבה לצורך עבודתו), הוא ביקש ממני שאצביע במקומו, לפי נוסח של ייפוי כוח בכתב שקיים במזכירות.

נציג ועדת הקלפי שהיה נוכח בהצבעה סירב לאפשר לי להצביע, בנימוק שאיני חברה. ההצבעה אמנם עברה, אך השאלה נותרה פתוחה.

עוד שאלות ותשובות משפטיות מקיבוצים:
שאלה קיבוצית: האם ניתן "לפתוח" הסכם גירושים
מה מותר ומה אסור במזכירות הקיבוץ?
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

המדור משיב: "הזכות להצביע", הן באסיפה והן בקלפי, היא "זכות אישית", הנתונה רק לחבר הקיבוץ. בפקודת האגודות השיתופיות קיימת הוראה מפורשת (סעיף 16): "חבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשהו, אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים אחרים".

ומה כאשר בן זוגה של השואלת אינו שוהה בחו"ל, אך מצוי לרגל עבודתו מחוץ לקיבוץ בשעות ההצבעה, ואינו יכול להגיע לקלפי באופן אישי?הפתרון מצוי בצווים שהוציא רשם האגודות השיתופיות - הראשון, מיום 31.10.1968, קובע: "מותר לחבר באגודה למנות את בן זוגו כמורשהו באסיפה כללית של האגודה". הצו השני, שהוצא ביום 10.5.2005, מוסיף ומבהיר: "לעניין הצבעתו של מורשה, רואים כהצבעה באסיפה כללית כל מתכונת של הצבעה, ובכלל זה בקלפי".

עו"ד גיל דגן ("שלמה כהן ושות'") מדגיש שכאשר חבר שוהה בחו"ל - יכול כל חבר אחר להצביע במקומו, באמצעות ייפוי כוח עליו חתום החבר המצוי בחו"ל, אך במקרה שהחבר או החברה מצויים בארץ,
רק בת או בן הזוג שלהם יכולים להצביע במקומם, באמצעות ייפוי כוח. דומה שהפסיקה הרחבה לעניין "בן זוג" תחול גם כאן (נישואים אזרחיים, ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין וכיו"ב).

הצו, אומר עו"ד גיל דגן, אינו מגביל או מונע מבן או בת זוג של חבר או חברה לשמש כ"מורשה" מטעמו לצורך ההצבעה, בין באסיפה ובין בקלפי, גם אם הם אינם חברי האגודה - כך שצריך היה, מסכם עו"ד דגן, לאפשר לשואלת להצביע בשם בן זוגה.

שאלה אחרת היא הכיצד יכולה בת זוג של חבר להצביע באסיפה, כאשר זו "פתוחה" רק לחברים. הפתרון הוא שלעת הצבעה בהרמת יד, היא תורשה להשתתף. בקלפי, מן הסתם, שאלה שכזו לא מתעוררת. הוראות החיקוקים הללו, הנוגעות להצבעה, מוסיף עו"ד גיל דגן, הן הוראות "קוגנטיות", במובן שלא ניתן להתנות אותן - לא בתקנון האגודה ולא בהחלטת אסיפה.