עוד פרק במלחמות "ק" ב-"ק" ("קהילתית" נגד "קיבוץ") מגיע מכפר הנשיא. שבעה מבין המשתכנים בהרחבה הקהילתית הצמודה לקיבוץ עותרים נגד חבר כפר-הנשיא, שמשמש בתפקיד יו"ר הוועד המקומי של היישוב וגם בתפקיד מנכ"ל הקיבוץ.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
חברות מעין השופט תובעות מיליונים מלקוחות עבר
"תמר העמקים": מנהל שפוטר תבע 3.5 מיליון ש"ח
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

העתירה הוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, והיא לובשת, בהתאם, אופי מנהלי-מוניציפאלי.

גם הצדדים הנוספים לעתירה, נגדם מלינים העותרים, מצויים במישור השלטון המקומי: הוועד המקומי - הרשות המוניציפאלית הפועלת בכפר-הנשיא בהתאם לעקרון "זהות הוועדים" (לפיו מתקיימת זהות פרסונאלית בין חברי ועד ההנהלה של אגודת הקיבוץ לבין הוועד המקומי); המועצה האזורית הגליל-העליון (שיוצגה בידי עו"ד זרח רוזנבלום ושלי יהב) - המאצילה סמכויות לוועדים המקומיים בתחומה; וכן הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים (שיוצג בידי עו"ד אלואז זערורה מפרקליטות מחוז צפון) - שאחראי, בין יתר תפקידיו, גם לתקינות הניהולית וליישום הוראות החוק.

העותרים (שאינם חברים בקיבוץ) מלינים כי "כפל התפקידים" או "כפל הכהונה" של האדם, שחובש את כובע מנכ"ל הקיבוץ (שהוא גם מזכיר הקיבוץ) ואת כובע יו"ר הוועד המקומי, פוגם בתפקידו המוניציפאלי. לשיטתם, אין אותו מנכ"ל יכול לכהן בתפקידו כראש הוועד המקומי לצד תפקידיו האחרים בקיבוץ. מבית המשפט הם מבקשים, באמצעות עו"ד ירון רז, למנוע ממנו לכהן בתפקיד ראש הוועד המקומי כל עוד הוא משמש גם בתפקיד מנכ"ל אגודת הקיבוץ.

הם טוענים לניגוד עניינים מובנה המתקיים בכך שראש הוועד המקומי משמש גם כמנכ"ל אגודת הקיבוץ ואף חובש כובע שלישי של ראש ועד ההנהלה של הקיבוץ. הכיצד, הם שואלים, יכול ראש הוועד המקומי לעסוק בריחות הלולים הגורמים מטרד, אם הם מהווים ענף פרנסה של הקיבוץ שעל רווחיותו הוא מופקד.

הכיצד, תוהים העותרים, יעסוק הוועד המקומי בסילוק מפגעי אזבסט, אם הקיבוץ, שהוא המנכ"ל שלו, צריך, לטענתם, לשאת בעלות פינויים. גם על האיטיות בפיתוח השטחים הציבוריים מוחים העותרים, ואומרים כי טענות בדבר מפגעים נוספים, מטרדי יתושים, בריכת בית קולחין וערימות פסולת בניין - לא זכו לטיפול הולם.

מאחורי העתירה, כך נדמה, רוחש "הקונפליקט" שבין חברי קיבוץ ותושבים בשכונה הקהילתית, שככל הנראה אינם ייחודיים לשכונה זו בלבד.העותרים, שכאמור אינם רוצים למעשה שראש הוועד המקומי ישמש גם כמנכ"ל הקיבוץ וטוענים ל"ניגוד עניינים" בין שני התפקידים הללו, מוסיפים וטוענים שתקנות "רשויות האגודה" מונעות מאותו אדם לשמש גם כיו"ר ועד ההנהלה וגם בתפקיד ביצועי-ניהולי בקיבוץ.

כפר-הנשיא, באמצעות עורכי הדין יונתן גולדשטיין וניצן טבנקין ("קופרשמיט גולדשטיין ושות'"), מבקש לדחות את העתירה ומסביר ש"כפל התפקידים" שממלא מנכ"ל הקיבוץ - אינו כזה הפוסל אותו, לפי הדין, מכהונתו כראש הוועד המקומי.

פרקליטי הקיבוץ דוחים את טענת ניגוד העניינים ומסבירים כי זהו פועל יוצא מ"צו המועצות", שסעיף 129 בו מחייב כי "ראש הוועד המקומי ביישוב שיתופי - יהיה האדם המשמש על פי תקנות היישוב כראש הוועד או המזכירות או ההנהלה של היישוב". משכך, הקיבוץ, וגם חבר הקיבוץ המשמש בתפקיד זה - פועלים לפי הדין.

אכן, הם אומרים, קיימת "הוראה כללית" בסעיף 24(ג) לתקנות האגודה, לפיה יו"ר הוועד אינו יכול לכהן בתפקיד מנהלי או ביצועי באגודה, אך פרשנות ראויה היא שהוראה כללית זו נדחית מפני "הוראה מיוחדת" ל"אגודות שיתופיות מסוג קיבוץ" - הקיימת בסעיף 24(ב) לתקנות הללו - לפיה אין מניעה בקיבוץ למנות לתפקיד יו"ר ועד ההנהלה "חבר המשמש כמזכיר או כגזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה".

דהיינו, לגישת פרקליטי הקיבוץ, יכול יו"ר ועד ההנהלה בקיבוץ לשמש בתפקיד ניהולי או ביצועי אחר בקיבוץ. כפר-הנשיא, כקיבוצים רבים, מסבירים פרקליטיו, בחר לפעול לפי "הוראה כללית" זו.

לדעת כפר-הנשיא, תחושת הקיפוח של העותרים איננה מושפעת ממהות התפקידים שממלא ראש הוועד המקומי - אלא מעצם היותו נציג הקיבוץ. הטענה של העותרים, לפיה לחבר החובש את כובע המנכ"ל יש אינטרס כלכלי אישי לגבי עסקי הקיבוץ - אינה נכונה, משיב כפר-הנשיא, שכן לחבר זה, בדומה לכלל חברי הקיבוץ, יש אינטרס לגבי רווחי הקיבוץ מכוח היותו חבר קיבוץ, ולא מכוח היותו מנכ"ל בו.

"ראש הוועד המקומי", מסכמים העותרים, "הוא שליח ציבור וחב חובת נאמנות", ולפיכך אסור לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. צו המועצות, משיב להם כפר־הנשיא, ער, מן הסתם, לקונפליקט המובנה הזה, ועדיין מורה כי ראש הוועד המקומי יהא בהכר