שניים "מתחרים" על אותה דירה בקיבוץ גבת. התובעים (יורשי חבר), באמצעות עו"ד יואב אבן, טוענים כי להם הזכות העתידית לשיוך הדירה שבמחלוקת, ואילו מנגד טוענת הנתבעת, חברת הקיבוץ - באמצעות עו"ד יואב שימשי ("שלמה כהן ושות'") - שהדירה הזו צריכה להיות משויכת לה, לנוכח זכייתה במכרז שערך הקיבוץ.

עוד על הליך השיוך בקיבוצים:
מי אחראי לתחזוקת דירות הקיבוץ לקראת השיוך
שיוך דירות: ייבחן מסלול ייחודי לקיבוצים
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

קיבוץ גבת מבקש מבית המשפט לצרף אותו כנתבע נוסף בתביעה, ואומר כי זו תביעה הנוגעת לשיוך דירה בקיבוץ, אך הזכויות בדירה עדיין שייכות לקיבוץ. מכאן ברור, טוען גבת, שהוא צד הכרחי לבירור המחלוקת ושלא ניתן לקיים כל דיון בעניין זה בלא שיישמעו טענותיו.

התובעים מתנגדים. הם אינם חפצים בצירוף גבת כנתבע־נוסף לתביעה ואומרים שאינם מבקשים סעד כלשהו נגדו, וגם לא לבטל החלטה כלשהי שלו. הם גם לא חולקים על כך שהדירה נמצאת בשליטת גבת.

לשיטתם, זו "תביעה פשוטה", שעוסקת ב"תחרות זכויות" בינם לבין הנתבעת ובשאלה למי יוענקו הזכויות בדירה, במועד בו יושלם תהליך שיוך הדירות.

סאאב דבור, רשם בית המשפט המחוזי בנצרת, נעתר לבקשה ומורה על צירופו של קיבוץ גבת כנתבע נוסף בתביעה. הרשם מסביר שהקיבוץ הוא צד הכרחי ודרוש לצורך ליבון כל העובדות הנחוצות לעניין.

גבת הוא הבעלים של הדירה והוא האחראי על שיוך הדירות בקיבוץ, בין אם לתובעים ובין אם לנתבעת.
גם אם יש "תחרות" בין הצדדים, כטענת התובעים, מוסיף רשם בית המשפט, עדיין לקיבוץ ישנם הכללים המנחים, המעמד והזכות להיות מעורב בכל החלטה שכזו.

השופט מקבל את טענות הקיבוץ, לפיהן לכל החלטה בתיק עשויה להיות השלכה על הקיבוץ, ומכאן חשובה נוכחותו כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות השנויות במחלוקת.

משהתנגדו התובעים לבקשה זו, והתקיים בה דיון - מחייב אותם הרשם לשאת בהוצאות הקיבוץ בסך 2,000 ש"ח. סוף דבר: בהמשך הדרך מגיעים הצדדים להסכמות ביניהם, ומייתרים את המשך ניהול התיק.