האם מעתה יחששו חברים "לומר דברים לא-טובים", ואף "מטרידים", אותם שמעו על פלוני המבקש לשכור דירה בקיבוץ? נזכיר כי החלטה קודמת של בית המשפט השלום קבעה כי לא ייחשף שמה של חברת קיבוץ נחשון, שהביעה בפני מנהלת אגף ההשכרות בקיבוץ הסתייגות מהשכרת דירה לאדם מסוים.

עוד על המידע בקיבוצים:
כנרת: לשון הרע בדף המידע הפנימי
מה גלוי ומה סודי בארכיון הקיבוצי?
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

זה האחרון, לפני כשלוש שנים, הגיש תביעה נגד הקיבוץ ומנהלת אגף ההשכרות שבו (שצורפה כנתבעת באופן אישי), בה עתר לפיצויים, בין היתר בגין הוצאת לשון הרע כלפיו. בסדרת הליכים משפטיים ביקש התובע לחשוף את שמה של החברה שלכאורה אמרה עליו דברים, שלטענתו גרמו לקיבוץ שלא להשכיר לו דירה.

עד כה סירב לכך בית המשפט, שהחליט כי באיזון בין הזכות לפרטיות של אותה חברה לבין זכותו של התובע לשמירה על כבודו - אין לזהוּת החברה כל רלוונטיות, אך חייב את הקיבוץ למסור לתובע את תוכן הדברים שאמרה.

לאחרונה, למרבה הצער, הלכה לעולמה מנהלת אגף ההשכרות. השופטת אנה שניידר נעתרה בימים אלה לבקשה חוזרת של התובע לחשוף את שמה של החברה, שאמרה את שאמרה.

השופטת מסבירה את השינוי בהחלטתה בשינוי הנסיבות ופטירתה של המנוחה,
שהיתה העדה המרכזית שיכלה להעיד על תוכן הדברים שנמסרו לה בידי אותה חברת קיבוץ.

השופטת מחייבת את נחשון למסור לתובע את שמה של חברת הקיבוץ, וכן תצהיר מטעמה לגבי תוכן הדברים שאמרה למנוחה. זאת, מוסיפה השופטת, "לצורך הוצאת האמת לאור לאחר פטירת המנוחה". עוד אומרת השופטת שאין מקום בשלב זה להורות על המשך ניהול ההליך כנגד עיזבון המנוחה.

המשך, מן הסתם, יבוא.