חברת קיבוץ תל יוסף מערערת על פסק דין שניתן נגדה בבית משפט השלום, המחייב אותה לשלם סכומי כסף לקיבוץ. מבית המשפט המחוזי בנצרת היא מבקשת לחייב את הקיבוץ להשתתף בהוצאותיה המשפטיות בערעור, כשהיא סומכת את בקשתה על "תקנות האגודות השיתופיות - יישוב סכסוכים בקיבוץ".

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
מי שומר עלינו? השומר בקיבוץ אנס תושבת
תביעה של סלקום נגד קיבוצניק לא "נמסרה כדין"
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

היא מבקשת כי הקיבוץ ישתתף בהוצאותיה בסך 20 אלף ש"ח ומע"מ - בעד שכר טרחה לעורך דין, ועוד 1,403 ש"ח, אגרת המשפט.

באמצעות עו"ד שגיא מירום ("מירום עורכי דין"), אומרת המערערת כי יש להיעתר לבקשתה עוד טרם נשמע הערעור, כדי למנוע עיוות דין ולאפשר לה ייצוג הולם בהליך הערעור.

קיבוץ תל-יוסף, באמצעות יניב מור ("שלמה כהן ושות'"), אומר כי אין עליו חובה כללית להשתתף בהוצאות החבר בכל הליך משפטי בינו לבין החבר, אלא היא מוגבלת לקיומם של תנאים המפורטים ב"תקנות יישוב סכסוכים", שלטענתו לא התקיימו במקרה זה.

סאאב דבור, רשם בית המשפט המחוזי בנצרת, מאמץ את טיעוני תל-יוסף ואומר כי אכן, התקנות הללו אינן קובעות חובת השתתפות של הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי בכל הליך משפטי, יהא אשר יהא. לא כל סכסוך מביא להחלטה אוטומטית בדבר חיוב קיבוץ בהשתתפות בהוצאות.

לפי התקנות יש להראות שמדובר בסכסוך בין חבר לבין הקיבוץ שנובע מהחלטת האסיפה הכללית לגבי החבר, או שזהו סכסוך הנוגע לאותם תחומים המוגדרים בתקנות: חלוקת תקציבי צריכה לחברים, ערבות הדדית, ושיוך דירות ואמצעי ייצור בקיבוץ.

תנאי נוסף לתחולת התקנות הוא שההליך לגביו מבקש החבר השתתפות בהוצאות הוא מסוג של בוררות,
והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין - אלא אם סירב הקיבוץ להתדיין בבוררות חובה הקבועה בתקנונו, והחבר נאלץ לפנות לבית המשפט.

בתקנות נאמר כי סכום ההשתתפות בהוצאות המשפטיות של החבר יהיה בשיעור הוצאות דומה להוצאות המשפטיות של הקיבוץ, והוא ייקבע בשים לב למקורות הכספיים של החבר.

בדחותו את הבקשה אומר רשם בית המשפט כי חברת הקיבוץ לא הראתה שתנאי התקנות הללו מתקיימים לגביה. גם אם היתה החברה זכאית להשתתפות, אומר הרשם, הרי זו "זכאות מוגבלת", והיא נקבעת, כאמור, בהתאם למקורות הכספיים של החברה - אך היא, מוסיף הרשם, לא טרחה לפרט את מקורותיה הכספיים ואף לא צירפה תצהיר שיש בו כדי להצביע על מקורותיה, כדי שניתן יהיה להכריע בבקשתה.