אין להעלות על הדעת מציאות בה יינתן תוקף של פסק דין לפסק בורר שקביעותיו מנוגדות לתוכנית מתאר, באופן שלמעשה מרוקן מתוכן את הוראות התכנון והבנייה הנוגעות - אומר השופט יצחק כהן, נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, בדחותו בקשה לאישור פסק בוררות שהגישו בני זוג חברי קיבוץ גבע, נגד הקיבוץ.

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

זוג החברים, שהוקצתה להם דירה בשכונה הנבנית בגבע, יצקו יסודות לבניית פרגולה, מעבר לנדרש לנשיאת הפרגולה ובאופן שיאפשר בנייה כבדה בהמשך. הקיבוץ ביקש כי הם יהרסו את יסודות העמודים, שנוצקו ללא היתר, והמחלוקת הועברה להכרעת בוררים.

הבוררים, בפסק בורר, קבעו כי החברים לא יהרסו את היסודות שיצקו, ובעניין אחר שהיה במחלוקת, פסקו כי הכביש העובר בסמוך ייסלל בתוואי אחר, שהצדדים הסכימו לגביו.

משניתן הפסק פנו החברים, באמצעות עו"ד ארי וייסלר, לאשרו בבית המשפט המחוזי, אך הקיבוץ, באמצעות עו"ד יואב שימשי ("שלמה כהן ושות'"), התנגד בטענה כי תוואי הכביש שציינו הבוררים חורג מתוכנית המתאר, ועל כן ביצועו אינו חוקי ועומד בסתירה להוראות חוק התכנון והבנייה.

השופט מוצא כי בנסיבות אלה לא ניתן לאשר את פסק הבורר הנוגע לתוואי הכביש,
וכי פסיקה שתוצאתה מנוגדת לחוק - בהכרח מנוגדת לתקנת הציבור ולסדר שהוראות תוכנית המתאר נועדו לשמר. הצדדים נתנו את הסכמתם העקרונית בפני הבוררים לסלילת תוואי מוסכם לכביש העוקף, מתאר השופט, אך הבוררים לא היו ערים לאפשרות שיש בכך סתירה לתוכנית המתאר.

את המעוות יש לתקן, פוסק השופט, ולכן הוא מחזיר את הסוגיה לבחינה נוספת של הבוררים, כדי שיפסקו שנית לגבי סלילת הכביש והפעם יתנו דעתם לשיקול התכנוני, להוראות החוק, לתוכנית המתאר ולפתרון הרצוי. הקיבוץ, פוסק הבורר, ישא בהוצאות המשפט של החברים, בסכום של 2,500 ש"ח.

בשולי הידיעה נעיר כי חשוב שבוררים הדנים ב"סכסוכי גבולות", בשיוך דירות, ובעניינים הקשורים במקרקעין בקיבוץ - ישימו לב לכך שהכרעתם לא תעמוד בסתירה לדיני המקרקעין ולחיקוקים השונים בתחום התכנון והבנייה, אחרת לא יינתן תוקף לפסק הבורר שלהם.