משפחת חברים בקיבוץ משמרות מגישה לרשם האגודות השיתופיות השגה על פסק בוררות של הוועדה הפנימית לשיוך דירות בקיבוץ.

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

לטענתה, קבעה הוועדה כי הגבול התוחם את המגרש של שכנתם עובר בצמידות למרפסת המקורה שקיימת, זה שנים מספר, בביתם. המשפחה טוענת לזכותה לפרטיות בסיסית בשטח ביתה, דבר שלא יתאפשר במצב זה של גבולות המגרש, והם מבקשים להזיז את הגבול אל תוך שטח השכנה.

השכנה משיבה שאין זה "סכסוך גבולות בין שכנים", אלא ניסיון של החברים-המשיגים לקבל חלק מהשטח ששייך לה.
עו"ד רמזי חוראני, עוזר רשם האגודות השיתופיות, שדן בהשגה, מבקש לקבל את עמדת הקיבוץ, שכן, הוא אומר, "כל החלטה שתינתן נושאת פוטנציאל של השפעה על הקיבוץ וחבריו".

קיבוץ משמרות מסביר שהגבול, לפי פסק הבוררות, עובר בתעלת ניקוז בנויה מבטון המשרתת את כלל התושבים. אכן, הגבול עובר בסמוך למרפסת החברים־המשיגים, אך זאת משום שהמשיגים בנו אותה קרוב למגרשה של השכנה-המשיבה, ללא הסכמתה ותוך פלישה לשטח ציבורי (חלק מהמדרכה).

המשיגים אומרים כי כל אשר עשו נעשה בתיאום ובהסכמה של הקיבוץ ושל נציגיו. לראיה, הם מציגים מסמך של מי ששימש בעת ההיא כמנהל הקיבוץ, האומר כי פירוק המדרכה נעשה באישורו.

עוזר הרשם אומר כי הזהות של מי שאישר את הפירוק אינה משנה, שכן ברור כי המגרש של השכנה-המשיבה היה קיים בעת פירוק המדרכה ובניית המרפסת. המשיגים ידעו כי במיקום הבנייה של מרפסתם קיים פוטנציאל לפגיעה בפרטיותם, לנוכח הקרבה לשכנה.

אי לכך, אומר עו"ד חוראני עוזר הרשם, הם היו צריכים - גם בהנחה שהקיבוץ אישר להם את הבנייה -
לצפות כי בנייה במיקום כה קרוב למגרש או לבית השכנה עלול לפגוע בפרטיותם, זאת בייחוד כשהמצב הטופוגרפי של המגרשים הוא כזה שבית המשיגים נמוך מבית המשיבה.

הבנייה היא שנשאה פוטנציאל לפגיעה בפרטיותם, מוצא עוזר הרשם. לא השכנה היא שהתקדמה אל הבית של המשיגים, אלא הם היו אלה שבנו בטווח שיש בו יכולת חדירה לפרטיותם. משכך - הם נושאים בתוצאות.

עוד מציין עוזר הרשם היבט קנייני של שיוך הדירות. משמרות הוא קיבוץ מתחדש, והוא מוצא כי האגודה קבעה כללים לחלוקה לפי שטח מגרשים תוך כדי קבלת קווים מנחים גם לגבי השטח והפיתוח. התכנון נעשה בתיאום עם אדריכל הקיבוץ.

אין כל סיבה להגביל את השימוש בקרקע של המשיבה או לפגוע בקניינה, הוא מוסיף, כשהיא אינה אחראית לקביעת המרחק של מרפסת המשיגים ממגרשה.