עברנו מקיבוץ קודם, בו היינו חברים שנים רבות (קיבוץ שהשתייך לתנועה אחרת מזו שהשתייך אליה קיבוצנו הקודם) - אל קיבוץ שיתופי. האם אנו יכולים "לקנות" את שנות הוותק שהיו לנו בקיבוץ הקודם ושתמורתן קיבלנו דמי עזיבה?

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

בקיבוץ מתקיים דיון על הפרטה, ונושא הוותק קריטי מאוד במגוון נושאים (פנסיה, מענקים, זכאות לדיור קבע, ועוד). סכום דמי העזיבה שקיבלנו נשאר ברשותנו, ואנו מוכנים להעבירו לקיבוץ הנוכחי, בתמורה לכך שנקבל שנות ותק. האם קיים מנגנון העברת ותק בין קיבוצים?

המדור משיב: עו"ד הראל טיקטין מסביר כי כיום אין עוד משמעות לכך שחבר עזב קיבוץ מתנועה אחת אל קיבוץ מתנועה אחרת. בעבר, לפי הכללים שהיו בתוקף בשנת 1993, ועד 2009, היתה לכך משמעות (שכן אז קבעו כללי העזיבה כי "עוזב מקיבוץ אחד לקיבוץ אחר החבר באותה תנועה, ינהגו בו הקיבוצים בהתאם להנחיותיה של אותה תנועה").השאלה עליה יש לתת את הדעת, אומר עו"ד טיקטין, היא מה דינו של חבר המבקש "לרכוש ותק" בקיבוץ בו התקבל לחברות, ולעניין זה, הוא סבור, אין משמעות למקום ממנו בא החבר (מהעיר, מהכפר או מקיבוץ אחר).

כאשר עבר חבר מקיבוץ אחד ב"העברה ישירה" לקיבוץ אחר, בלי לקבל דמי עזיבה מקיבוצו הקודם (כפי שהיה נהוג בעבר), על רקע של הסכמה, ואולי גם התחשבנות, בין שני הקיבוצים - יש בהחלט מקום להכיר בוותק הקודם שלו. אך, לפי הנתונים שהציגו השואלים, מדובר בחברים שעזבו את קיבוצם הקודם וקיבלו בפועל דמי עזיבה.
לכן, הקיבוץ הקולט אינו מחויב להעניק להם זכויות ותק שלא נצברו אצלו.

שאלה מעניינת אחרת היא האם ניתן לחייב את הקיבוץ הקולט "למכור" ותק. היש הוראות דין המחייבות אותו לעשות כן? לדעת עו"ד טיקטין, התשובה שלילית.

יש הטוענים, הוא מוסיף, שכל קיבוץ ריבוני לקבל החלטות בנושאים מעין אלה, ורשאי להתנות קבלת חברים חדשים לשורותיו ברכישת זכויות ותק, בתשלום הון אגודה, דמי קליטה או "דמי חברות" (בקיבוצים שונים יש מונחים שונים).

נושא זה אינו נקי מספקות, אך במרבית המקרים יש הצדקה עניינית לדרישת התשלום, מוסיף עו"ד טיקטין, בעיקר כאשר מתחייב הקיבוץ הקולט להעניק לחבריו פנסיה תקציבית, ודורש מהחבר הנקלט (בתנאי שהוא מעל גיל 30) שירכוש את החוב האקטוארי קודם שיתקבל לשורותיו; ובמיוחד בקיבוץ המתחדש, בו חייב הקיבוץ, מכוח התקנות, לשלם פנסיה לכל חבר, ואין זה משנה אימתי נקלט ומה הוותק שלו - אך זהו כבר עניין אחר.