על מי שמחזיק בכלב למנוע את יציאתו מתחומי חצריו - קובע החוק להסדרת הפיקוח על כלבים - אלא אם מוחזק הכלב בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה.

עוד על הכלבים בקיבוצים:
כלבים נגד גנבים
בארי: הורעלו כלבים וחתולים בקיבוץ
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

המועצות מתקינות חוקי עזר בעניין זה בתחומיהן. בין היתר הן מורות, למשל, כי בשטח ציבורי צריך כלב להיות מוחזק כשהוא קשור היטב ועל פיו מחסום, שאחרת ניתן לתופסו, ואף קובעות קנסות בסכומים ניכרים לכלבים, כלומר לבעליהם, שעוברים על הוראות החוק. האם יודעים כלבים משוטטים אם הם מצויים בקיבוץ או במושב? המקרה הבא ילמד.

במושב בית-יהושע שבתחום המועצה האזורית חוף-השרון, נמצא כלבה של אחת מתושבות המושב משוטט. מדובר היה בשעה מוקדמת יחסית, 7:24. הפקח נתן לבעלת הכלב הודעת קנס.

משלא משלם אדם את הקנס הנקוב בהודעה, רואים אותו כמי שקיבל הזמנה למשפט. זהו הליך פלילי בו יש מאשימה (המדינה) ונאשמת (בעלת הכלב, במקרה זה).

באמצעות סנגורה, עו"ד דורון ברקמן, טוענת הנאשמת כי מבוצעת כלפיה "אכיפה בררנית", שיש בה משום "פגיעה ממשית בתחושת הצדק וההגינות", וכי לכן יש להורות על ביטול כתב האישום. "אכיפה בררנית" - זהו המקרה בו הרשות מבדילה לצורך אכיפת החוק בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים, ומחליטה לבצע אכיפה של החוק על אחד ולא על אחר.

כדי לבסס את טיעונה מבקשת הנאשמת מהמועצה האזורית לקבל, לפי חוק חופש המידע, נתונים סטטיסטיים בדבר התפלגות הקנסות בכלל יישובי המועצה. טענתה היא, כי ניתוח הנתונים הללו יגלה ש"המאשימה מפעילה אכיפה מוגברת במושבים בהשוואה לקיבוצים".

המאשימה, באמצעות עו"ד גדי טל, מתנגדת לבקשה זו וטוענת כי הנתונים מלמדים דווקא כי המאשימה אוכפת את החוק בכל יישובי המועצה. יתר על כן, דווקא במושב בו מתגוררת הנאשמת אין כמעט שינוי במספר הקנסות שניתנו בשנת 2012 לעומת אלה שניתנו בשנת 2013, בעוד שלפי הנתונים דווקא ניכרת אכיפה מוגברת בקיבוצים לעומת המושבים.

השופטת חנה קיציס, מבית משפט השלום בנתניה, מסבירה כי הנאשמת טוענת ל"הגנה מן הצדק" בשל אכיפה בררנית. ביטול כתב אישום בטענה שכזו, עוד קודם שהתקיים בירור לגופו של האישום, הוא מהלך קיצוני שבית המשפט נזקק לו רק במקרים חריגים, שכן נקודת המוצא היא שהרשות פועלת באופן שוויוני וצודק.כדי שבית המשפט ישתכנע שהתנהגותה של המאשימה היא כה מקוממת עד שיש לתת לנאשם "הגנה מן הצדק" - על הנאשמת, אומרת השופטת, להציג תשתית עובדתית ברורה וחד-משמעית כי אכן הרשות ביצעה מעשים שערורייתיים.

השופטת אומרת שאין בראיות שהוצגו כדי לבסס את הטענה כי מתקיימת אכיפה מוגברת דווקא בתחומי המושבים. הנתונים, מוצאת השופטת, מצביעים במפורש כי המאשימה אוכפת את החוק בכל יישובי המועצה ללא כל אפליה.

באחד הקיבוצים (תל-יצחק), מציינת השופטת, עלה מספר הקנסות בשנת 2013 מעשרה לעשרים, ואילו במושב בו מתגוררת הנאשמת עלה מספר הקנסות בפחות מ-5%. אין ספק, מוסיפה השופטת, כי המאשימה הגבירה בשנת 2013 את אכיפת החוק. על כך יש לברך, ממשיכה השופטת, אך אין בפעולות אלה משום אפליה או אכיפה בררנית.

כלבים משוטטים אינם תופעה רק של חוף-השרון, וניתן למצוא אותה גם במקומות אחרים. יואב שימשי מקיבוץ יגור, עו"ד בעיסוקו, חוזר ודורש במשך חודשים ארוכים מהמועצה האזורית זבולון, כי תקיים אמצעי אכיפה כנגד כלבים המשוטטים חופשיים בקיבוץ, כפי שרשם בערר (שלא נענה עד כה), שהגיש למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, "ותמנע המשך הטרדות, הפחדות ותקיפות של כלבים המשוטטים חופשיים ברחבי הקיבוץ".

שימשי ביקש מכלל החברים בקיבוץ להקפיד לקשור את כלביהם, לאחר שחתולת הבית שלו הותקפה בידי כלב. שימשי מתרעם על כי המועצה הסתפקה בשנה הקודמת בחלוקה של "דף הנחיות" לתושביה בנושא זה,
ולא נקטה אמצעים אחרים בתחומה.

לדבריו, הוא זוכה לתמיכה ולעידוד מצד חברים רבים בקיבוץ, התומכים בכך שהמועצה תאכוף את החוק בנושא זה, במיוחד מצד הורים לילדים קטנים שתיארו בפניו את הפחד של ילדיהם מכלבים המשוטטים חופשי, או מצד חברים שמאסו בכך שכלבים עושים את צורכיהם בגינותיהם הפרטיות או תוקפים את חתולי הבית שלהם.

לשימשי אין טרוניה כלפי הנהלת הקיבוץ באשר הוא מודע לקושי הקיים בעניין זה, במיוחד באורח החיים הקיבוצי-השיתופי. לדבריו, זהו בדיוק המקום בו על המועצה לעשות מעשה.

מהמועצה האזורית זבולון לא התקבלה תגובה.