"תסמונת התעלה הקרפלית" היא תוצאה של לחץ על העצב המדיאני, העובר בשורש כף היד. כתוצאה מהלחץ, נפגעת אספקת הדם לעצב ונגרמת חולשה של שרירי כף היד, המתבטאת בשמיטת חפצים; התעייפות והפרעות תחושתיות (כאבים, עקצוצים, נימולים, הירדמויות).

עוד על פציעות וקיבוצים:
כברי: עובד נפצע במפעל הקיבוץ, מי אחראי?
צעיר מקיבוץ נפצע ב"סקי בגלבוע" - ויפוצה
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה) מכירות בתסמונת הזו כ"מחלת מקצוע" מסוג "דלקת של גידים... או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק" - אך זאת רק לגבי עובדים העוסקים ב"עבודות המחייבות תנועות חדגוניות של האצבעות, כף יד או מרפק, לפי העניין, החוזרות ונשנות ברציפות".

אם יכיר הביטוח-הלאומי באדם הסובל מתסמונת התעלה הקרפלית כמי שנפגע "פגיעה בעבודה", כי אז יהיה זכאי להטבות ולקצבה הנובעות מכך. מהו, אם כן, דינו של חבר קיבוץ מאצבע הגליל, שנפגע בתסמונת זו בשורש כף היד? האיש שימש כעובד מטעים בתחום ההשקיה, עבר ניתוח וחדל מעבודתו זו. כדי לזכות, עליו להוכיח כי עבודתו אכן חייבה אותו לבצע "תנועות חדגוניות חוזרות", שגרמו למחלה.

באמצעות עו"ד תומר בכר הגיש החבר תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת וביקש להכיר בו כמי שנפגע פגיעה בעבודה. לטענתו הוא עבד כחמש שנים, חמישה ימים בשבוע, 18 שעות ביום, בעונה המתחילה בנובמבר ומסתיימת בפברואר בכל שנה.

במהלך העבודה, מספר התובע, הוא ביצע סדרות מספר של פעולות חוזרות ונשנות בידו הימנית. לדבריו, שבטרקטור שבו נהג יש כידון קשה להיגוי. בצד ימין של הכידון מצויים מתג הגז, המופעל על ידי אגודל יד ימין, וכן דוושת המעצור, שגם היא הופעלה באמצעות יד ימין. בשטחי המטע היה על התובע לנהוג למרחק קצר בכל פעם, לעצור, להמשיך למרחק קצר נוסף, לעצור שוב, וחוזר חלילה, עשרות או מאות פעמים בכל יום עבודה, לאורך 70 ק"מ ביום.

עוד מתאר התובע כי במהלך כל יום עבודה השתמש בידו הימנית לשם סגירה ושחרור של ידיות מזמרה. תנועות אלה, של "סחיטת" ידיות המזמרה כלפי פנים ושל שחרורן כלפי חוץ, נעשו על ידי התובע מאות פעמים בכל יום עבודה.

התובע עסק גם בתיקון צנרת ההשקיה. לאחר איתור חור בצנרת, היה חותך את החלק המחורר, ומחבר מחדש את שני חלקי הצינור באמצעות מחבר (צינור קטן מפלסטיק קשיח, המוחדר לכל אחד משני החלקים של הצינור החתוך). לשם הכנסת המחבר לתוך צינור ההשקיה, היה התובע מבצע תנועות סיבוביות תוך הפעלת לחץ בידו הימנית.
תיקון צנרת מעין זה נעשה בתדירות של שישים פעמים בממוצע ביום.

המוסד לביטוח-לאומי, באמצעות עו"ד ראמי שומר, ביקש לדחות את התביעה וטוען שהנזק התפתח כתוצאה ממצב תחלואי טבעי שאינו קשור לעבודה. השופט חיים ארמון מינה מומחה, שמצא כי השפעת העבודה על התפתחות התסמונת אצל התובע - היתה משמעותית.

משכך, פוסק בית הדין שהתובע אכן נפגע פגיעה בעבודה בדרך של מחלת מקצוע בכך שבשל תנאי עבודתו התפתחה בידו הימנית תסמונת התעלה הקרפלית, ולכן הוא זכאי לגמלאות מהמוסד לביטוח-לאומי.

בית הדין אומר שלא היתה לביטוח-הלאומי כל סיבה להכחיש את טענותיו העובדתיות של החבר-התובע בקשר לתנאי עבודתו, והם מחייבים אותו לשלם לתובע שכר טרחת עורך דין בסך 4,720 ש"ח.