בעסקים פרטיים של חברים בקיבוצים כרוכות, מעבר לעיסוק עצמו, לא-מעט פעילויות שטעונות הסדרה, במקרים מסוימים: רישוי עסק, רישיון לעסוק במקצוע מסוים, ועוד. לאחרונה הזכרנו מקרה של כתב אישום נגד חבר קיבוץ כתוצאה מאי-תשלום מע"מ בשל מצוקה כלכלית, והסיפור הבא, לגבי יועץ השקעות, מלמד אף הוא.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
מעברות: העוזבים תבעו אף שקיבלו 1.2 מיליון
תל יצחק: מי אחראי לעובד שנפצע בעבודה בקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

בית משפט השלום בחיפה דן בתביעה של בן משק (התובע) נגד חבר קיבוץ (הנתבע), שניהם "מאותו הכפר". התובע מסר לנתבע כספים לצורך השקעה. עתה הוא תובע, באמצעות עו"ד מאיר מור, מאת הנתבע כי ישיב לו כ-200 אלף ש"ח.

השופט אומר כי אמנם התובע ידע שכספו עומד להיות מושקע על ידי הנתבע, אך הנתבע שימש כיועץ השקעות מבלי שהיה בידיו רישיון כחוק למתן ייעוץ, והוא לא הוכיח כי הפעילות היתה פטורה מחובת רישוי. לכן, קובע השופט,
ההסכם שבין התובע לנתבע בטל, מחמת אי־חוקיות.

"מטעמי צדק" מחליט השופט "להחיות חלק קטן מאותו ההסכם" (שביטל בשל אי-חוקיותו), והוא מורה כי השבת הכספים מהנתבע לתובע לא תהיה מלאה, אלא תוקטן לסך 140 אלף ש"ח - הכוללים בתוכם שכר עו"ד בסך 15 אלף ש"ח, והוצאות משפט בסך 5,100 ש"ח - אותם על הנתבע, חבר הקיבוץ, לשלם לתובע.