אורי בר קמה, עו"ד משפיים ("לאמעי סידר רהט צידון פינק, עורכי דין") העביר למדור את דעת המיעוט של שופט בית המשפט העליון (בדימוס) אדמונד לוי, שנפטר בשבוע שעבר, כפי שנוסחה בבג"ץ נגד החלטה 1155 (שיוך דירות).

עוד רשימות לזכר חברי קיבוצים:
גזי קפלן ז"ל - אדם, חבר, מנהל
אייר את ילדותנו: תערוכה לזכר שמוליק כץ
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

"לו נשמעה דעתי", אמר לוי, "כי אז לא הייתי מאפשר את זניחתו של הרציונל שעמד בבסיסה של החלטה 751, באשר יש בו, להשקפתי, כדי ליתן ביטוי לשיקולים של צדק בין-דורי.

"לא זו בלבד שיש להכיר בעיקרון של ההסתמכות של מי שכבר העמיק ופעל לאורה של החלטה 751 הנ"ל,
אלא שלדעתי ראוי כי יוכר עוד השוני הרלוונטי בין ותיקי התושבים בקיבוצים, שגם אין זה מופרך להניח שהם בני גיל מבוגר יותר וקשרו את גורלם הכלכלי בזה של הקיבוץ במשך שנים ארוכות, לבין מי שהצטרף לקיבוץ בשנותיו המאוחרות ועלול לטרפד (כתלות ביחסי הכוחות באסיפות החברים) את יישומה של החלטה 751 בקיבוצו.

"בעניין זה - העתירה בבג"ץ 144/08 - הייתי מציע אפוא לחבריי כי ייעשה צו מוחלט".

דעתו לא התקבלה, אך ראויה להכרה.