אם חשבו במעיין ברוך שהסכסוך המשפטי עם תושבי ההרחבה בקיבוץ מאחוריהם - השבוע נודע כי ממתין להם עוד פרק.

הפרקים הקודמים בפרשת מעיין ברוך:
מעיין ברוך: נדחתה תביעת ההרחבה נגד הקיבוץ
תושבי ההרחבה לא חייבים להיות חברים באגודה
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

בחודש ינואר האחרון דחה בית המשפט המחוזי בנצרת את התביעה הכספית בסך 4.9 מיליון ש"ח שתבעו ממעיין-ברוך משתכנים במגרשים בהרחבה של הקיבוץ, ונדחתה טענתם כי נגבו מהם כספים העולים על הסכום שהותר לגבותו לפי הנחיות רשות מקרקעי ישראל.

התובעים טענו כי הקיבוץ "נהג כלפיהם בשיטה פסולה ובלתי-חוקית, תוך פיתוים במצגי שווא, שמטרתם מכירת מקרקעי הלאום לשם הפקת רווחים שלא כדין, תוך מינוף זכותו של הקיבוץ לשמש כגוף הממליץ עליהם, ותוך רקימת קנוניה בין הקיבוץ לבין הקבלן אשר בנה את מבני המגורים". כאמור, בית המשפט דחה את כל טענותיהם וקבע כי הקיבוץ נהג כדין.חלק מתושבי ההרחבה לא השלימו עם פסק הדין, וכעת הם מערערים לבית המשפט העליון. את הערעור הגישו הפעם רק 34 תובעים (כמחצית מהתובעים בערכאה הקודמת), שהתפצלו לשתי קבוצות: 29 באמצעות עורכי הדין רון אביב, מיכאלה אביב ולימור עלמני, וחמישה עם עו״ד סמדר וינברג (שהיא גם בעלת בית בהרחבה ואחת מהמערערות),
שהגישה עתירה נפרדת.

קבוצת המערערים הגדולה יותר טוענת שפסק הדן של השופט בנימין ארבל מבית המשפט המחוזי הוא "שגוי באופן יסודי", ו"ניכר ממנו כי בית המשפט קבע את תוצאתו מראש". עוד הם טוענים: "חרף עובדות מוצקות כסלע, חותכות כסכין וחד-משמעיות, הגיע בית המשפט לתוצאה המתעלמת מעובדות מוחלטות שהונחו בפניו, תוצאה שאינה מתיישבת עם ההיגיון, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, וחוטאת לחובתו היסודית של בית המשפט לעשות משפט צדק".

תגובת רועי שרון, יו"ר מעיין-ברוך וחבר הקיבוץ: "לצערנו, בחרו חלק מהתובעים לערער על פסיקת בית המשפט. מצערת עוד יותר העובדה שמהם יש רק כעשר משפחות שגרות בפועל בהרחבה, וכל השאר בכלל לא גרים במעיין-ברוך. אנו לומדים כעת את כתבי הערעור, ולאחר מכן נחליט כיצד לפעול".