לכתבה שפורסמה ביום שישי האחרון (6.12) בערוץ 2 (וניתן לצפות בה באינטרנט), על יהודה דורון, הגזבר-לשעבר של קיבוץ שפיים, שהורשע - קדמה התרוצצות משפטית מעניינת בבית משפט השלום בתל אביב.

עוד על פרשת יהודה דורון:
גזבר שפיים לשעבר יהודה דורון הורשע במעילה
שפיים מול יהודה דורון: הוא לא ישוב
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אחת הראיות בתיק הפלילי היתה הקלטת שקטעים ממנה שודרו בכתבה, ובה תיעוד מצולם של העימות שהתקיים בין הנאשם, יהודה דורון, לבין יובל שגיא, מזכיר הקיבוץ דאז, ורו"ח יהודה בר-לב.

חברת החדשות של ערוץ 2 ביקשה מהשופטת, מיכל ברק נבו, שגזרה לאחרונה את דינו של דורון, שתאשר לה לקבל עותק מאותה קלטת. את בקשתה נימקה בכך שזו פרשה שזכתה לעניין ציבורי רב לנוכח ייחודה, חומרת המעשים שיוחסו לנאשם ועמידתו העקשנית על גרסתו, לפיה המעשים שעשה נעשו בשם הקיבוץ ולטובתו.

באמצעות עורכי הדין ישגב נקדימון ודקלה בירן טוענת חברת החדשות: "שידור חלקים מהקלטת הוא פועל יוצא של עיקרון פומביות הדיון, הנגזר מחופש הביטוי, מחופש העיתונות ומזכות הציבור לדעת". לדבריה, תורם הדבר לשיפור איכות ההחלטה הניתנת בסוף ההליך השיפוטי, ולשמירת אמון הציבור בבתי המשפט.

פרקליטות המדינה, באמצעות עורכי הדין ירון גולומב ואלעד פנחס, אינה מתנגדת לבקשה.
קיבוץ שפיים וגם הנאשמים עצמם - אינם מודיעים על התנגדותם לבקשה.

"כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית המשפט", מסבירה השופטת, ובכלל זה "צפייה, האזנה, העתקה, צילום". יש להתיר עיון במסמכים שבתיקי בית המשפט, לרבות פרסומם, "אלא אם קיימת הוראה תחיקתית או טעם כבד משקל הנגזר ממנה, המצדיקים, באיזון כולל, את מניעת העיון או הפרסום".

לעיתונאי המסקר את עבודת בית המשפט קיים אמנם היתר עיון כללי, אך נראה שהיתר זה אינו מאפשר כשלעצמו קבלת מידע מסוג הקלטת, לצורך העתקה.

השופטת מתירה לחברת החדשות לקבל לידיה את הקלטת עם תמליל ההקלטה. השופטת גם מעירה שאינה סבורה שלחברי הקיבוץ עלול להיגרם נזק מפרסום הקלטת.