זיגמונד (זיגי) שרמן, מקיבוץ האון, אינו מוותר בלי קרב נוסף. לאחר שבית משפט השלום בטבריה פסק שעליו לפנות את כל המבנים והשטחים שבחזקתו המצויים בשטח המשקי של הקיבוץ, למעט דירתו, ואף חייב אותו לשלם לקיבוץ דמי שימוש בסך 84 אלף ש"ח - ממהר שרמן לחזור לשופטת רים נדאף, שפסקה נגדו, ובאמצעות עו"ד מארק רוזן הוא מבקש לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי.

הפרקים הקודמים בפרשת זיגי שרמן וקיבוץ האון:
האון נגד זיגי שרמן: "פנה את שטחיך בקיבוץ"
האון: זיגי שרמן יפנה את שטחיו וישלם לקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הקיבוץ מתנגד לכך, אך השופטת אומרת כי יש לשקול את הנזק שייגרם לשרמן אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין והערעור יתקבל, מול הנזק שייגרם לקיבוץ. השופטת מבחינה בין שני חלקי הפסק שניתן: הפיצוי הכספי וצו הפינוי. באשר לסעד הכספי, אומרת השופטת רים נדאף כי בית המשפט "לא יעכב את ביצוע פסק הדין מחמת ערעור, אלא במקרים מיוחדים ויוצאי דופן בהם יצליח המבקש להוכיח כי יתקשה לקבל את כספו בחזרה אם יזכה בערעור". מאחר שאין זה המצב במקרה זה, אין מקום, קובעת השופטת, לעכב את ביצוע הסעד הכספי בפסק הדין.

ואולם, באשר לסעד הפינוי - המצב שונה, מסבירה השופטת. ברור כי אם יזכה זיגי בערעור, קשה יהא להחזיר את הגלגל לאחור, לאחר שיפונה מהנכסים בהם הוא עושה שימוש היום. לפיכך מורה השופטת על עיכוב ביצוע פסק הדין בכל הנוגע לצו הפינוי עד להכרעה בערעור. באשר לסיכויי ההצלחה של זיגי בערעור, אין היא מביעה עמדה, בהיותה "הערכאה שנתנה את פסק הדין".

כל אלה הם רק פרק אחד במאבקם של זיגי שרמן (62) ואבי זהבי (80), שניהם חברי קיבוץ האון, מול הסדר הנושים של האון, שישנה לחלוטין את פני הקיבוץ ויהפוך אותו ליישוב קהילתי, ועיקרו העברת נכסי הקיבוץ וקרקעותיו לנושים לפירעון חוב ההסדר, ורישום הדירות על שם החברים. כל זירה משפטית נוצלה עד כה, וגם הוצאות משפטיות הושתו עליהם בדרך.

הצלחה משפטית של ממש בביטול ההסדר טרם נרשמה, אך ההסדר עצמו עדיין לא הגיע לשלב היישום בפועל, אם כי לאחרונה מקודמת תוכנית בוועדה לדיור לאומי (הוד"ל), לפיה יהפוך, כאמור, קיבוץ האון ליישוב קהילתי ויקלוט לתחומו כ-248 משפחות חדשות שיוסיפו לו 1,200-1,000 תושבים.עתה מתמקד המאבק של שרמן ב"חוקיות" ההליכים בקיבוץ לאישור ההסדר ובאישור תוכנית המתאר. בתחילת אוקטובר התקיים דיון בהתנגדויות שהוגשו כנגד תוכנית המתאר "קיבוץ האון - התחדשות".

שרמן, המבקש לעכב את הליכי ההפקדה של התוכנית, כתב בהתנגדותו שאין מדובר ב"התחדשות", אלא ב"הריסה ופירוק". מנגד, עדכן הוועד הממונה את חבריו כי הוא מצפה לקבל החלטה חיובית של הוועדה, כולל לוחות זמנים. אם לא יהיו שינויים, כותבת הנהלת הקהילה בדף לחבר, "התכנון המפורט של היישוב, לרבות מדידה וסימון המגרשים, יצא לדרך".

במקביל מתנהל עדיין הליך אצל רשם האגודות השיתופיות. ביולי השנה פנה שרמן, באמצעות עו"ד דן שגב וימר,
אל משרד הרשם בבקשה למינוי חוקר להתנהלות הוועד הממונה בקיבוץ באשר לתהליך קבלת ההחלטות וניהול ההסדר לפירוק הקיבוץ, הנעשה לדבריו מבלי שההחלטות מובאות עם מידע מלא לחברי האסיפה הכללית.

עוד ביקש כי הרשם יורה לוועד ההנהלה שלא לקבל החלטות מהותיות עד לתום החקירה. מאוחר יותר הודיעה לו מזל שרעבי, ראש ענף פיקוח במשרד הרשם באזור חיפה והצפון, כי פנייתו נבדקת וכי התבקשה תגובת הקיבוץ.

מוטי קומרוב (אפיקים), מנהל הקהילה בהאון, מסר: "מצער לראות שפעם אחר פעם נותן העיתון במה להליך הזוי של אדם נגד קיבוצו; אדם שהשתלט על שטחים בחצר הקיבוץ ומסרב לפנותם למרות שהוא יודע כי אי-פינוים בזמן יכול לפגוע בפנסיית החברים; אדם שגרר את הקיבוץ לכל בתי המשפט, מהשלום ועד בית המשפט העליון (פעמיים), בהליכים שעלו לקיבוץ מאות אלפי ש"ח, ומסרב לשלם את חובותיו לקיבוץ כפי שבאו לידי ביטוי בפסקי הדין שניתנו, לרבות בבית המשפט העליון; אדם שהביא את הקיבוץ לידי כך שלא היה לו מנוס אלא לפנות אל ההוצאה לפועל לגביית הכספים המגיעים לו".