חבר קיבוץ הראל, מאז 1981, טוען נגד "תוכנית ההתחדשות" (לשינוי אורחות החיים) שהתקבלה בקיבוצו במאי 2005. לפי תוכנית זו על הקיבוץ להפריש לכל חבר, בהתאם לגילו, סכום כספי, כך שלכל חבר תהיה פנסיית מטרה חודשית של לפחות 2,500 ש"ח בערכי אותה שנה.

עוד דיווחים משפטיים מקיבוצים:
דפנה: האם כישלון הפאב קשור לשומר הקיבוץ?
עין גב: מדוע נאסר על חבר להפגין בקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

באמצעות עו"ד אלכס ספינדר עותר החבר בבית המשפט המחוזי בירושלים לביטול תוכנית ההתחדשות, ואומר כי מי שהוביל את המהלך בקיבוץ הסתיר נתונים מפני החברים. הוא מבקש "להורות לקיבוץ לקיים הליך מסודר, בשקיפות מלאה כלפי החברים, המסדיר את עניין הפנסיה באופן שוויוני".

קיבוץ הראל, באמצעות עו"ד אסנת נווה, דוחה את הטענות נגדו. "התובע מנסה לכפות את דעת היחיד על הרוב, תוך ניסיון להתערב בחופש הבחירה ובזכותם של חברי הקיבוץ להחליט על דרכם. אין אפשרות מעשית לבטל את ההחלטות ולהחזיר את הגלגל לאחור, בחלוף למעלה משבע שנים", אומר הקיבוץ. תוכנית ההתחדשות, לדבריו, מבטאת את רצון רוב חברי הקיבוץ, והחלופה האחרת הייתה קריסת הקיבוץ.

עוד מתברר כי לצד תביעה זו, בבית המשפט המחוזי (בה מבקש החבר לבטל את תוכנית ההתחדשות), הוסיף והגיש החבר בבית משפט השלום תביעה אחרת, בה תבע לקבל סעדים וסכומים כספיים מכוח תוכנית ההתחדשות. המשמעות היא, אומר הראל, שבעוד שבבית משפט השלום מבקש החבר לאכוף את התוכנית, הרי כאן הוא מבקש לבטל אותה. לכן, מבקש הראל "לעכב את ההליכים בבית המשפט המחוזי, עד שיסתיים הדיון בבית משפט השלום.
זו טענה הידועה בשמה הלטיני:Lis Alibi Pendens ("הליך תלוי ועומד"), ומשמעותה שקיים הליך אחר בין הצדדים, בו עומדת לדיון סוגיה זהה במהותה, ואין טעם לקיים את שני הדיונים במקביל, שכן החלטה בערכאה אחת תייתר את הדיון באחרת. החבר משיב כי הוא פעל כך משום שבעוד שבבית המשפט המחוזי הוא מבצע "תקיפה ישירה על החלטות הקיבוץ", הרי בבית משפט השלום הוא מבקש סעדים חליפיים כספיים.

לדעת השופט אהרן פרקש, אם תתקבל עתירתו של התובע בבית המשפט המחוזי לביטול החלטת הקיבוץ - יתייתר ההליך בבית משפט השלום, ולכן נכון היה עושה הקיבוץ לו הגיש שם את הבקשה.

סוף דבר, השופט בוחר בהחלטה פרקטית. הוא לא מקבל את הבקשה לעיכוב הליכים, אך קובע מועדים קרובים לדיון בתביעה, מתוך מגמה לסיים אותה עוד לפני שיתחדש הדיון בבית משפט השלום.