10.5 מיליון ש"ח תבעו ארגון מגדלי הדגים ועוד 32 משקים של מגדלי דגים (קיבוצים ומושבים), מאת משרד הבריאות. השופטת דרורה פלפל, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, פסקה לטובתם 7.5 מיליון ש"ח.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
נווה איתן: הקיבוץ יחזיר דמי הרשמה להרחבה
גבעת ברנר: בוטל אישום על העסקת עובדים זרים
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

תביעה כספית, ככל תביעה אחרת, טעונה תשלום של אגרת התביעה מצד התובעים. הסכום המשוערך של האגרה ששולמה בשנת 2006, עת הוגשה התביעה, הוא כדי 338 אלף ש"ח. בדרך הוסיפו והוציאו התובעים גם הוצאות בעד עריכת חוות דעת של עד מומחה, כדי 118 אלף ש"ח.

בפסק הדין הוסיפה וקבעה השופטת כי לצד שכר טרחת עו"ד בסך 300 אלף ש"ח, שישלם משרד הבריאות למגדלי הדגים, זכאים התובעים גם "להחזר הוצאותיהם, בהתחשב בסכום פסק הדין". משרד הבריאות טוען כי יש לחייב אותו רק במחצית ההוצאות, שאת החזרן המלא מבקשים כעת התובעים, שכן "בהתחשב בסכום פסק הדין", הם זכו רק במחצית מסכום התביעה המקורי.

רשמת בית המשפט המחוזי, השופטת אביגיל כהן, אומרת כי אכן, לפי הפסיקה,
כאשר מתבקש רשם בית משפט לָשׁוּם הוצאות, ולא נקבע אחרת בפסק הדין, חובה עליו לפסוק את מלוא סכום האגרה. אלא שכאן רשמה השופטת פלפל במפורש כי שומת ההוצאות תהא "בהתחשב בסכום פסק הדין".

לדעת הרשמת, "אין מקום, בנסיבות העניין, לערוך חישוב אריתמטי מדויק ולקבוע כי סכום האגרה יוחזר רק באופן יחסי מדויק בין הסכום הנתבע לסכום שנפסק בפועל, שכן התביעה התקבלה במהותה, גם אם לא כל סכום הנזק הנתבע נפסק בפועל". אך היא עדיין נותנת משקל לכך שלא כל התביעה התקבלה במלואה, ומחייבת את משרד הבריאות להשיב לארגון ולמגדלי הדגים 270 אלף ש"ח (כ-84% מסכום האגרה המשוערך ששולם בפועל).

לגבי הוצאות שכרו של המומחה, היא מוצאת כי היתה זו הוצאה סבירה לצורך הוכחת התביעה, ומאשרת החזר מלא. התובעים יוסיפו, אם כן, לקופתם עוד כ-338 אלף ש"ח, בעד החזר הוצאותיהם.