כתב אישום בדבר העסקה של 16 עובדים זרים בשנת 2007 הוגש נגד קיבוץ גבעת ברנר ונושא משרה בו. המדינה טוענת שהקיבוץ לא שילם להם שכר מינימום ולא מסר להם את הפירוט הנדרש לגבי שכרם.

עוד על עובדים זרים בקיבוצים:
רביבים: בוטלה הרשעה על חוק עובדים זרים
כנרת: תביעה בשל ליקויים בתנאי העובדים הזרים
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

עורכי הדין נעמי אשחר וניר פרבר ("שלמה כהן ושות'"), הסנגורים של הקיבוץ, מבקשים מהשופט שמואל טננבוים, מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, לבטל את כתב האישום. הם טוענים כי נפלו פגמים בקבלת ההחלטה בדבר הטלת הקנס המנהלי, ואומרים כי הודעות הקנס (ארבע במספר, כל אחת בסך 80 אלף ש"ח), שהן הבסיס לאישום, הוטלו על תאגיד "חקלאות גבעת-ברנר". על-אף זאת, הם אומרים, הוגש כתב האישום נגד קיבוץ גבעת-ברנר, שהוא תאגיד נפרד. הנאשם השני, הם טוענים, כלל אינו נושא משרה בקיבוץ.

השופט משתכנע. באשר לטענת הסנגורים כי חומר החקירה שהועבר לעיון הנאשמים לא כלל את ההחלטה בדבר הטלת הקנסות, אומר השופט כי אכן, טופסי ההחלטה לא היו חלק מחומר החקירה שהועבר לעיון ההגנה,
ועתה לא ניתן עוד להגישם, שכן המדינה-המאשימה אינה יכולה להגיש ראיות אם לא ניתנה להגנה אפשרות סבירה לעיין בהן קודם לכן, באופן שיאפשר לה להכין כראוי את הגנתה. עוד הוא אומר שאין בהודעות, שהוצגו כעת, פירוט של הנימוקים לקבלת ההחלטה על הטלת הקנס ושל העובדות המהוות את יסוד העבירה.

השופט מדגיש כי החלטה על הטלת קנס מנהלי "היא מהותית, וצריכה להיות מתועדת בצורה מסודרת", ומוסיף: "פגמים בהליך קבלת ההחלטה על הטלת הקנס יכולים להביא לביטול כתב האישום".

משלא התייחסה המדינה לטיעון המקדמי, לפיו הוגש כתב האישום נגד הקיבוץ (ולא נגד תאגיד החקלאות שעליו הוטלו הודעות הקנס), וכי הנאשם אינו נושא משרה בנאשמת - יש לראות טענות אלה כנכונות. לנוכח "הצטברות הפגמים" הללו, אומר השופט, יש לבטל את כתב האישום נגד הקיבוץ.