פסק הדין של השופט גדעון גינת, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שניתן לאחרונה, אוסר על חברת "זהר קוסמטיקס", מקבוצת "אמיליה פיתוח", שהיתה שותפה במפעל "זהר דליה" מקיבוץ דליה, ועל חברות בשליטתה, לכלול את המילים "זהר" או "דליה" בשמות החברות, וכן אוסר עליהן לעשות שימוש במילים אלה או ב"לוגו הזריחה" השייך למפעלי קיבוץ דליה: זהר-דליה ו"זהרלאב".

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
מלכיה: תושבת שעזבה תשלם חובות עבר
צבעון: תביעה בסך 1.5 מיליון נגד "הקיבוץ הארצי"
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

באמצעות עורכי הדין ריצ'רד לוטי, שרית ארז ועידית פוטוק (משרד לוטי ושות'), הגישו קיבוץ דליה והתאגידים שבשליטתו: זהר-דליה וזהרלאב, תביעה ובקשה לצו מניעה נגד חברות בקבוצת אמיליה, העושות שימוש בשם "זהר". לפי הנטען בתביעה, חברת אמיליה, לאחר שמכרה את חלקה בבעלות המפעל, המשיכה לעשות שימוש בשמות הכוללים את המילה "זהר".

זהר-דליה טענה שהמותג "זהר" ולוגו הזריחה, המשמשים את המפעל הקיבוצי למעלה משבעים שנה, הם נכסים מרכזים וחיוניים שלה, שבאמצעותם מזהה הציבור את המפעל ועליהם מושתת המוניטין שלו. השימוש בשם זהר ובלוגו הזריחה, על ידי אחרים - מהווה פגיעה בזכויותיה של קבוצת זהר-דליה ועלול להוביל להטעיית הצרכנים לחשוב שיש קשר בינם לבינה.

קבוצת-אמיליה וחברות זהר-קוסמטיקס שבשליטתה, באמצעות עורכי הדין ערן פרזנטי ומעין כלב (משרד מ' פירון ושות'), טענו כי התביעה נגדן הוגשה "תוך עיוות מצב הדברים", ואינה אלא ניסיון בוטה לפגוע בהן ולגרום להן עוול.
לטענתן, לבקשה לצווי המניעה כנגדן "אין רגלים וידיים, ודינה להידחות".

חמושים בראיות, בתמונות, בנספחים ובמוצרים, הגיעו הצדדים לבית המשפט, אך ממש בתחילת הדיון הסכימו הנתבעות להפסיק את השימוש המפר בסימני המסחר, ולהוצאת פסק דין כנגדן.

לפי פסק הדין התחייבו הנתבעות לשנות את שמות החברות כך שלא יכללו שימוש במילה "זהר" או במילה הדומה לה עד כדי הטעיה, ולא לעשות כל שימוש במילים "זהר", "דליה", או בלוגו הזריחה, או בכל שם או עיצוב הדומה להם עד כדי הטעיה, לרבות בשמות מוצרים, שמות מתחם או שרתי דואר אלקטרוני. השופט חייב את הנתבעות לשלם לתובעות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 40 אלף ש"ח.

גילוי נאות: כותב שורות אלה משמש גם כיו"ר קיבוץ דליה.