עוד הכרעה, הפעם בערכאת הערעור של בית המשפט המחוזי בנצרת, בעניין "הודעת עזיבה" של חבר את האגודה הקהילתית.

עוד על ההרחבות בקיבוצים:
אשדות יעקב איחוד: קיבוץ, הרחבה וחברות טובה
גבעת ברנר: ההרחבה נגד הקיבוץ בבית המשפט
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

במארס 2013 פסק בית משפט השלום בצפת בעניינה של תושבת שכונת ההרחבה בקיבוץ מלכיה, שהודיעה על פרישתה מהאגודה של "תושבי מלכיה", וסירבה להוסיף ולשלם לה דמי חבר ותשלומים אחרים.

השופטת רבקה אייזנברג, מבית משפט השלום בצפת, פסקה שאמנם ההוראה בתקנון האגודה השיתופית - שמטרתה לכפות חברות באגודה - חסרת תוקף (שכן לא ניתן למנוע מאדם לסיים את חברותו באגודה שיתופית), אך גם לאחר יציאת החבר מחברות, עדיין רשאית האגודה לפעול לגביית חובות-עבר שאינם בטלים עם יציאתו זו.

לפיכך קבעה השופטת כי גם אם הודיע חבר על פרישה מהאגודה, אך לא הגיע להסכם לגבי "שירותי מינימום" שהוא נהנה מהם, או לא ניסה להגיע להסדר שכזה - פרישתו מהאגודה לא נכנסת לתוקף.

באמצעות עו"ד גיורא עפגין הגישה חברת האגודה (תושבת ההרחבה) ערעור לבית המשפט המחוזי וטענה כי יש לקבוע שפרישתה תקפה מעת הודעתה, ללא סייג, ואין האגודה רשאית לחייבה בתשלום בעד שירותים שהיא מספקת לתושבי השכונה, מאחר שהמערערת אינה עוד חברה בה. עוד טען הפרקליט לקיומן של הלכות שונות בעניין זה, שניתנו במקרים אחרים.

קיבוץ מלכיה ו"תושבי מלכיה" (האגודה הקהילתית), באמצעות עורכי הדין ניצן טבנקין ויונתן גולדשטיין (ממשרד "קופרשמיט גולדשטיין ושות'"), ביקשו לדחות את הערעור וטענו כי יש להבחין בין הוראה תקנונית לפיה חייב חבר האגודה למכור את נכס המקרקעין שלו כתנאי ליציאתו מהאגודה (הוראה שלגביה קבעה הפסיקה שאינה תקפה),
לבין הוראה המחייבת את החבר לקיים מחויבות כספית של תשלום בעד שירותים שהאגודה מוסיפה לתת לו, גם אם פרש מהאגודה.

בית משפט השלום, אמרו פרקליטי הקיבוץ, דווקא קבע איזון ראוי בין זכות ההתאגדות השלילית (הזכות לפרוש מהתאגדות), לבין החובה שעל החבר לקיים התחייבות שנטל על עצמו.

במהלך הדיון שהתקיים בערעור, בפני השופט דני צרפתי, המליץ השופט למערערת כי תחזור בה מערעורה. השופט הביע (בעל-פה) את דעתו, כי על חבר המבקש לפרוש מאגודה שיתופית חלה החובה האקטיבית להסדיר את המשך קבלת השירותים מהאגודה, באמצעות הסכם. המערערת ובא כוחה קיבלו את המלצת בית המשפט. מנגד, הסכימו הקיבוץ והאגודה לוותר על הוצאותיהם המשפטיות בערעור.

השופט נתן פסק דין שדוחה את הערעור ובכך מאשר את פסק הדין של בית משפט השלום בצפת.