אחראי צוות טבחים במלון שבקיבוץ מעלה החמישה טוען שהחליק במדרגות, בדרכו להביא מוצרים ממקרר. לבית משפט השלום בירושלים הגיש תביעה, באמצעות עו"ד יניב גלבוע, כי המלון והמבטחת שלו, "ביטוח חקלאי", יפצו אותו על הנזקים שנגרמו לו עקב הנפילה והפציעה במסגרתה.

עוד על תביעות וקיבוצים:
שריד: תביעת לשון הרע נגד גננת מהקיבוץ
גונן: תביעה הדדית בין הקיבוץ לבעל עדר בקר
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

"המדרגות עליהן החלקתי", טוען התובע, "הן ישנות ורעועות, עקומות ושבורות", ואף היו רטובות מנוזל מחליק כלשהו. הוא מציין שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי.

המלון, באמצעות עו"ד יריב מדר, מאשר שהתובע עבד בבוקר התאונה, אך חולק על הטענה כי נפצע במסגרת העבודה.

השופטת הופכת והופכת בחומר הראיות ואינה משתכנעת מעדות התובע, משום שלדבריה יש לצפות כי כאשר אירעה תאונה, בה לא היה נוכח עובד אחר בסמוך, יביא התובע לעדות את מי שלו מסר,

בסמוך לאירוע, כי נפל ונפגע. העד יכול להיות חבר לעבודה או הממונה הישיר בעבודה,
אשר לו מדווחים כשנאלצים לעזוב את העבודה כתוצאה מתאונה. אך כך לא עשה התובע, אומרת השופטת, שמתקשה להניח שמי שנפגע וסובל, לטענתו, מכאבים - לא מדווח על כך לאדם, לחבר או למעסיק המצוי בסמוך.

התובע אומר שהזעיק את אחיו שיבוא לקחת אותו לטיפול רפואי, אך גם האח לא זומן להעיד. כאשר בסופו של יום עומדת בפני בית המשפט רק עדות התובע, מסבירה השופטת, ולא הובאו עדויות של אנשים להם, כביכול, דיווח על התאונה - יש צורך בטעם מיוחד כדי שבית המשפט יחליט להסתפק בעדות יחידה זו על נסיבות התאונה, מה עוד שאמינות גרסתו של התובע מצויה בספק.

השופטת דוחה את התביעה ומחייבת את התובע לשלם 15 אלף ש"ח למלון ולחברת הביטוח בעד שכר טרחת עורך הדין שלהם. בשולי הדברים, מבקשת השופטת "להעיר, מעבר לדרוש", כי אם היה התובע מוכיח שאכן נפל באותן מדרגות, כי אז היה מקום להטיל אחריות על הנתבעים, שכן ניכר מהתמונה שהוצגה לפניה, כי "מדובר במדרגות שאינן שלמות בשוליהן".