שאלות של "סמכות ו"יריבות" התערבבו בבית משפט השלום בצפת עם האבק ורעש הגריסה העולים, לטענת תושבי ההרחבה הקהילתית "בת יפתח", מהמחצבה הסמוכה לקיבוץ יפתח, מצפון-מערב.

עוד מאבקים סביבתיים מקיבוצים:
גלאון: המאבק הצליח, לא יהיו אנטנות ליד הקיבוץ
מחאה ביסעור: "מאגר גז עלול למחוק את הקיבוץ"
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

"האגודה השיתופית לשירותים קהילתיים בת-יפתח בע"מ" טוענת, באמצעות משרד עורכי הדין שלמה כהן, כי חלק מפעולות החציבה מתבצעות בתחום תוכנית מתאר שפקעה עוד בשנת 2008. פעילות החציבה למטרת גריסת חצץ, מהווה, לטענתה, שימוש שלא לפי המטרה התכנונית, וגורמת למפגעים ולמטרדים כגון רעש, אבק ועקירת עצים. לדבריה, יש חשש כי פעילות זו של הגריסה תפגע באפשרות היישוב לקלוט תושבים חדשים ולהתרחב.

עוד טוענים התושבים כי מנהל מקרקעי ישראל התרשל בכך שהתיר את השימוש במחצבה בתחום התוכנית אף על פי שתוקפה פקע, וכי משלא חודש רישיון העסק של החברה הפועלת במחצבה,
היתה חובה על המנהל לבטל את חוזה ההרשאה שכרת עם החברה (המיוצגת בהליך על ידי עו"ד צדיק נסאר).

מנגד טוען מנהל מקרקעי ישראל, באמצעות עו"ד חיה סודרי מפרקליטות מחוז צפון, כי יש למחוק את התביעה מטעמים של "חוסר עילה, חוסר יריבות וחוסר סמכות עניינית". המנהל מוסיף כי טענות נגד חוזה ההרשאה והמכרז בו זכתה החברה, או פקיעת התוכנית, הן בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים.

השופטת רבקה איזנברג אומרת שטענת האגודה לפיה התוכנית פקעה ואינה בתוקף, אינה בסמכות בית משפט השלום, אלא בסמכות בית המשפט לעניינים מנהליים או בג"ץ. בקשת האגודה לאסור על פעולות חציבה בתחומי התוכנית, מוסיפה השופטת, וכן למנוע מהמנהל לאפשר בעתיד פעולות אלה בתחומי התוכנית - מחייבת הכרעה מוקדמת שהתוכנית אינה בתוקף. בהתאם, פוסקת השופטת כי התביעה תימחק.