על המשפט להתנהל "בקלפים פתוחים", מזכירה השופטת אנה שניידר לקיבוץ נחשון. בשלבים המקדמיים במשפט יכולים הצדדים לבקש זה מזה תשובות לשאלות מסוימות וגם לדרוש שכל צד יגלה לצד השני את המסמכים שנמצאים ברשותו ואשר נוגעים לסכסוך שביניהם. כך, באמצעות הליכים אלה שנועדו להביא ל"גילוי ועיון מרביים", אומרת השופטת, ניתן לצמצם את השאלות השנויות במחלוקת ולהביא לידיעת הצד שכנגד את כל החומר הנוגע למשפט, כדי "שלא תהיינה הפתעות במהלך שמיעת המשפט".

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
תביעה נגד קיבוץ מרום גולן על יותר ממיליון ש"ח
הלכות עבודה בקיבוץ: יש או אין יחסי עובד-מעביד
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אדם ביקש לשכור דירה בקיבוץ נחשון, אך הקיבוץ סירב להשכירה לו, לטענתו מבלי שניתן לו כל הסבר לסירוב. לאחר בירורים שעשה גילה התובע, לטענתו, "שמאן דהו הזהיר את חברי הקיבוץ לא להשכיר לתובע דירה, מסיבה שאיננה ידועה לו". באמצעות עורכי הדין איתן להמן ואסף הורניק הוא תובע את נחשון ושלושה נושאי משרה בו, בתביעה לפיצויים בגין לשון הרע ועל נזקים שנגרמו לו, בסך 176,150 ש"ח. כחלק משלבי הדיון המקדמיים, קבע בית המשפט השלום בירושלים שעל קיבוץ נחשון להשיב בכתב על שאלות שהציג לו התובע ואף לגלות לו מסמכים שברשותו.

הקיבוץ ונושאי המשרה אכן השיבו לשאלון, אולם, לטענת התובע, "נמנעו הנתבעים מלגלות את זהותה של חברת הקיבוץ" שהזהירה את הקיבוץ מפני השכרת דירה לתובע.

הקיבוץ, באמצעות עו"ד אריה שפירא ("חגי שבתאי שפירא, עורכי דין"), טוען כי זהותה של אותה חברת הקיבוץ "אינה נוגעת לתביעה", וכי לכן אינו חייב בפרסומה, ומוסיף שמאחר שהתובע טוען כי הנתבעים הם שפרסמו את לשון הרע נגדו, הרי אין זה עוד חשוב מי מסר להם את הדברים.
עוד מוסיף נחשון כי בפרסום שמה של אותה חברת קיבוץ יש משום פגיעה בצנעת הפרט, לנוכח הוראות חוק הגנת הפרטיות.

השופטת שניידר אינה משתכנעת. התשובה לשאלה רלוונטית למחלוקת, היא אומרת. "תכלית השאלון", מסבירה השופטת, "היא קבלת מידע שיעזור לבעל הדין להוכיח טענותיו או לערער את עמדת הצד שכנגד. יש חשיבות רבה בהליכי הגילוי המקדמיים, לרבות במתן התשובות לשאלון, בגילוי המסמכים והעיון בהם, הן לצורך חתירה לחקר האמת, והן להגברת היעילות וההגינות הדיונית".

משכך, היא מעניקה "הזדמנות אחרונה לנתבעים להשיב לכל השאלות ששאל התובע, לרבות זהות חברת הקיבוץ ותוכן המידע שנמסר על-ידה", וזאת, היא מזהירה, בטרם תנקוט נגד הקיבוץ "סנקציה של מחיקת כתב ההגנה", שאז יוכל התובע לזכות בפסק דין בתביעה, בהיעדר הגנה מצד הנתבעים.