אישה גרושה טוענת כי בן זוגה לשעבר, בן קיבוץ, אינו מקיים את חיוביו לפי הסכם המזונות כלפי שלושת ילדיהם המשותפים. לפיכך היא נוקטת נגדו הליכי הוצאה לפועל כדי לגבות ממנו את חובו, המגיע לכדי 125 אלף ש"ח. האיש טוען שהוא משתכר כ-7,000 ש"ח לחודש ומתגורר עם בת זוגו ושני ילדיה הקטינים בדירה שכורה.

עוד על סכסוכי מזונות בקיבוצים:
בית המשפט: שוויון בתשלומי מזונות בקיבוץ
מותר ואסור בדמי מזונות בקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הוריו של החייב, "קיבוצניקים פנסיונרים", הוא מספר, מסייעים לו מדי פעם באמצעות הפקדת סכומי כסף לחשבונו, ואולם עזרה זו איננה קבועה ויכולתם לעזור לו מוגבלת. דווקא גרושתו, מוסיף החייב, מצויה כיום עם בן זוג אמיד ומצבה הכלכלי מצוין.האישה-הגרושה טוענת שבניגוד לטענות החייב, הרי הוריו הם חברי קיבוץ עשיר, שניהם עובדים, הם קיבלו לאחרונה ירושה והם היורשים הבלעדיים את הוריהם. לטענתה, יש לחייב די והותר כספים לשלם את חוב המזונות. הוא, מצדו, מוסיף וטוען שהוריו אינם חייבים בתשלום מזונות הקטינים ועל כן אין משמעות לסכומים שירשו מהוריהם שלהם.

רשמת ההוצאה לפועל פוסקת כי באשר ל"חוב העבר" - על החייב להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה לפריסתו לתשלומים. לנוכח סכומי השתכרותו של החייב ובת זוגו הנוכחית,
ובההתחשב בסכומים שמעבירים לו הוריו הקיבוצניקים, היא סבורה כי החייב יכול לעמוד בתשלום חודשי בסך 5,250 ש"ח (הכולל תשלום חודשי של 1,500 ש"ח לחודש על חשבון חוב העבר, בנוסף לתשלום המזונות השוטפים בסך 3,750 ש"ח לחודש), וכל עוד הוא יעמוד בכך, לא יינקטו נגדו הליכי מאסר ועיקולים על שכרו מעבר לסכום זה.