האגרה בסך 94,422 ש"ח, שהשית רשם בית המשפט המחוזי בנצרת על קיבוץ עין חרוד איחוד בעד פתיחת הליך של תביעה כספית בגין הפקעת מקרקעין - הקפיצה את העוסקים בתחום, והקיבוץ, באמצעות עו"ד אופיר לוי ("חגי שבתאי-שפירא, עורכי דין"), מיהר לערער על ההחלטה הזו.

עוד ענייני קרקעות וקיבוצים:
חורשים: אסור לקבור על "קרקע חקלאית"
מגל: הקיבוץ לא יפוצה על קרקע שהשיב למִנהל
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אכן מדובר בתביעה לפיצויים, בסך 7,553,728 ש"ח, אומר פרקליט הקיבוץ, כתוצאה מהפקעה של מקרקעי הקיבוץ על ידי "נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות" (לשעבר מע"צ), אך אין לחשב את האגרה כפי שעושים בתביעה כספית רגילה (בשיעור של 2.5% מהסכום הנתבע), בדרך שעשה זאת רשם בית המשפט,
אלא יש לפנות לתקנה מיוחדת שחלה במקרה זה, לפיה כשמדובר ב"תביעה בגין נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין" - יהיה גובה האגרה בסך 1,135 ש"ח.

"אין כל היגיון", מחה הפרקליט בשם הקיבוץ, "שאדם שפוגעים בזכותו הקניינית ייפגע פעם נוספת באמצעות הדרישה להוציא סכומי כסף כה גבוהים לצורך תשלום האגרה".

המדינה, באמצעות עו"ד אודליה כוחן מפרקליטות מחוז צפון, הודיעה לבית המשפט כי מאחר שזו תביעה שהגיש הקיבוץ לפיצויים בגין הפקעה שבוצעה לפי דין - היא מסכימה לטענת הקיבוץ, לפיה שיעור האגרה הוא כטענת פרקליט הקיבוץ.

השופט דני צרפתי קיבל את הערעור והורה להשיב לקיבוץ את סכום האגרה ששולם מעבר לקבוע בתקנה האמורה.