יותר מ-16 שנים של התדיינויות, שלושה פסקי בוררות, שני דיונים בבית המשפט המחוזי ועוד שניים בבית המשפט העליון, והתוצאה: 679,500 ש"ח שיחזירו זוג חברים-לשעבר לקיבוצם-לשעבר, גבעת חיים מאוחד.

עוד על עוזבים וקיבוצים:
אשדות יעקב איחוד ישלם לעוזב בלי קיזוז
מעוז חיים: ישולמו דמי עזיבה לתושב הקיבוץ
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

לטענת גבעת-חיים מאוחד, עבד בן הזוג מחוץ לקיבוץ ולא העביר לו את הכנסתו. לאחר שעזב הזוג את הקיבוץ, בשנת 1997, הגיש נגדם האחרון תביעה כספית בה תבע להשיב לו את הכספים שקיבל החבר (מאז שנת 1991), וכן כספים בעד שירותים וטובין שסיפק הקיבוץ לזוג החברים. מנגד, תבעו החברים שעזבו כספים המגיעים להם, לטענתם, מגבעת-חיים מאוחד, הן כדמי עזיבה והן מנימוקים אחרים.

חמש שנים ארך בירור המחלוקת בפני הרכב בוררים של "רשות השיפוט הארצית של ההסתדרות הכללית החדשה", לא לפני שבית המשפט המחוזי בתל אביב נדרש להתערב פעמיים, במהלך שנת 2002 (בהחלטות נפרדות שנתנו השופטות רות שטרנברג אליעז והילה גרסטל), בדבר המשך הבוררות. גם השופט יעקב טירקל מבית המשפט העליון נדרש, ביוני 2003, לפסוק כי אין בקיום הבוררות בפני "רשות השיפוט" משום קיפוח הנתבעים.

באוגוסט 2006 הוציאו הבוררים פסק בוררות ארוך ומפורט, המחייב את הנתבעים-העוזבים לשלם לקיבוץ 1,156,788 ש"ח, בניכוי דמי עזיבה בסך 163,400 ש"ח, ובצירוף הוצאות. באמצעות עו"ד רפאל שפטר חזרו הנתבעים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וביקשו לבטל את פסק הבוררות בנימוק כי הבוררים חרגו מסמכותם עת פסקו סכום הגבוה מזה שנתבע בכתב התביעה עצמו. במארס 2007 הורה השופט ניסים ישעיה לבטל את פסק הבוררות ולמנות בוררים חדשים, מ"רשות השיפוט של ההסתדרות", כדי שאלה ינהלו דיון מחודש.

גבעת-חיים מאוחד, באמצעות עורכי הדין נירה דגני ורוני מתניה ("דגני, מתניה, הליבני, עורכי דין"),
ערער על ההחלטה לבית המשפט העליון, וביוני 2009 נתן, בהסכמה, בית המשפט העליון פסק דין המבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ומחזיר את הדיון למותב (הרכב שיפוט) הבוררים, כדי שאלה ייתנו פסק בוררות חדש.

הבוררים של רשות השיפוט קבעו, בדצמבר 2010, שאין להם סמכות לדון "בהתחשבנות הכללית של התובע מול רשויות המס", וגם לא "בשאלת זכאותה של הנתבעת לדמי עזיבה". הנתבעים פנו לבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקשו לבטל החלטה זו.

השופט יהודה זפט בוחן את "השתלשלות העניינים הנפתלת והארוכה של ניהול הסכסוך", ובפברואר 2011 מקבל את עמדת הקיבוץ כי מאחר שמדובר ב"החלטת ביניים" של בוררים (ולא פסק דין חלקי), לא ניתן בשלב זה לטעון לביטולו. ההתכתשות בין הצדדים ופרקליטיהם נמשכת. הנתבעים מערערים על פסק הבוררות שניתן - הפעם לערכאת הערעור בהסתדרות, בפני מותב המונה חמישה בוררים.

סוף דבר, פוסק מותב הבוררים של ערכאת הערעור ברשות השיפוט כי החבר-לשעבר-הנתבע ישלם לגבעת-חיים מאוחד 679,500 ש"ח בתוך שלושים ימים, סכום המבטא את סך המשכורות שעליו להשיב לקיבוץ לאחר ניכויים וקיזוזים שונים. עוד פוסקים הבוררים כי כספי קרן פנסיה, הרשומים על שם המערער - יוחזרו במלואם לקיבוץ. הם מוסיפים כי בהגיע המערער לגיל הזכאות לפנסיה, יהיה זכאי לפנסיה מהקיבוץ.