"כאשר בית המשפט מתבקש להכריע בין מאמץ לנטרול ניגוד עניינים לבין ביטולו של מאמץ כזה - לדעתנו, הכף נוטה לעבר אי-התערבות", פוסק השופט אליקים רובינשטיין, בעתירה לבג"ץ שתקפה את "צו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות)", בעניין הוספת חבר ועד מקומי לרשימת אלה המנועים מכהונה במליאת המועצה האזורית.

עוד על כהונות וקיבוצים:
איך בוחרים מזכירות בקיבוץ
כמה פעמים מותר להיבחר להנהלת הקיבוץ?
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

טענות העותרים היו שאין מדובר בתפקידים הללו בניגוד עניינים המחייב הגבלה של "הזכות החוקתית להיבחר" למי שמשמש בוועד המקומי ומבקש לכהן גם במועצה האזורית.

הסבר קצר: נבחר ציבור, וחבר מליאה בכלל זה, עלול להיקלע למצב של ניגוד עניינים, בו עלולים להשפיע על שיקול דעתו שורה של שיקולים אחרים, בין אם אלה שיקולים "מוסדיים" או "אישיים". בעניין זה אין משמעות לשאלה אם נבחר הציבור מקבל שכר בעד פועלו או אם התקבלו החלטותיו באופן תקין - די בקיומו של מצב "ניגוד העניינים" כדי לגרום לכך שהחלטות שהתקבלו עלולות להתבטל.

ברור כי אין להתיר מצב פסול בו עשוי נבחר ציבור להעדיף את האינטרסים האישיים שלו או של קרובו על פני טובת הציבור (במקרה של דיון או החלטה בנושא שמעורבים בו אינטרסים אישיים של נבחר הציבור), אך כך גם ייתכן מצב הקרוי "ניגוד עניינים מוסדי" - בו מצוי נבחר הציבור ב"כפל כובעים" של שני תפקידים ציבוריים (חבר ועד מקומי וגם חבר מליאת המועצה האזורית), והוא עלול למצוא עצמו מקדם אינטרסים נוגדים של גוף אחד על פני השני. מכאן נקבע האיסור העקרוני על משרתי הציבור להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים.

כדי למנוע ניגוד עניינים מהסוג המוסדי, הוצא הצו המונע כהונה כפולה ואינו מתיר למי שמכהן בוועד המקומי לשמש גם כחבר המועצה האזורית. המדינה טוענת בבג"ץ שניגוד העניינים כאן נובע מסמכויות הפיקוח וההכרעה שיש למועצה האזורית בכל הנוגע לענייני הוועד המקומי בתחומים שונים (פיקוח, בקרה תקציבית ומיסויית, ועוד).

לדעת בג"ץ, כי גם אם אין מדובר "בניגוד עניינים בעוצמה דרמטית", אין מקום להתערב בהוצאת הצו. אכן, אומר בג"ץ, ברמה העיונית קיימות דוגמאות נוספות לקיום "זהות בין המפוקח למפקח",
כגון חברותם של שרי הממשלה בכנסת - אך ביחסי מועצה-ועד מקומי קיימות נקודות השקה בין התפקידים, שיש בהן ניגוד אינטרסים שככל הניתן כדאי וראוי להימנע ממנו.

"כאשר עלינו להידרש לסבירותו של דבר חקיקת משנה, התומך בניקיון ציבורי ובניקיון הדעת, איננו יכולים לומר כי מדובר באי-סבירות המצדיקה ביטול הצו", מסביר השופט רובינשטיין.

השופט מותיר על כנו את הצו, שהוצא עוד בשנת 2010, ואומר שעניין "כפל הכובעים" כבר התייתר לאחר הבחירות במועצות האזוריות בדצמבר האחרון (שכן באופן טבעי "התיישרו" הנבחרים לפי הצו).

באשר לאותן מועצות האזוריות, שהבחירות בהן עתידות להתקיים בדצמבר 2013, אומר בג"ץ כי אינו רואה מקום להדחת החברים המכהנים בכפל תפקידים, "מטעמים פרקטיים ושל שכל ישר", וזאת עד לבחירות שיתקיימו במועד זה.