גם כשעסקינן בשוכר דירה, יש להקפיד על זכויותיו לדירה תקינה ולחיובים נכונים. זאת ניתן ללמוד מ"תביעה קטנה" שהגיש תובע ששכר דירה למשך שנתיים בקיבוץ בית זרע.

עוד של שכירות בקיבוצים:
כפר גליקסון: מדוע פונה בן קיבוץ מדירתו
אפיקים: השוכרות לא הסכימו להתפנות מהקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הוא תובע כי הקיבוץ יפצה אותו בעד נזקיו שנגרמו לו "כתוצאה מהצפות חוזרות ונשנות של מי הביוב בדירה, נזילות מים, חיוב לא נכון של צריכת חשמל, חיוב בתשלום בגין שימוש בטלוויזיה למרות שאין לו טלוויזיה,
ואי-קבלת יחס נאות מצד הממונים בקיבוץ לטיפול בתלונותיו".

הקיבוץ, מנגד, מכחיש וטוען: "כל תלונותיו ופניותיו של התובע טופלו כראוי על ידי אנשי הקיבוץ".

השופטת רים נדאף, מבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה, פוסקת כי על הקיבוץ לשלם לתובע 3,500 ש"ח, ועוד הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.